Farge

Flere får pengestøtte fra foreldre for å studere

Seks av ti studenter i Bergen får økonomisk støtte fra foreldrene. Åtte av ti klarer seg ikke med bare lån og stipend.
Det går frem av en undersøkelse om studentenes hverdag. Undersøkelsen bygger på svar fra 3.500 studenter. Den er gjennomført av Studentparlamentene ved Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen og Norges Handelshøyskoles studentforening, i samarbeid med Sparebanken Vest og Eiendomsmegler Vest. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2012.

- Undersøkelsen avdekker flere urovekkende funn. Det ene er at 63 prosent av studentene får økonomisk støtte hjemmefra. Det er en økning fra 52 prosent i en tilsvarende undersøkelse for to år siden. At så mange er avhengig av pengestøtte fra familien kan skape sosiale skiller og rokke ved idealet om lik rett til utdanning. Det sier UiB-studentenes leder Bjørn Kristian Danbolt, studentleder Anders Veggeland ved Høgskolen og eksternansvarlig ved NHHs studentforening Jørund Thomassen Gjesvik.

- Det er ikke noe galt i å få gaver. Undersøkelsen forteller også at 80 prosent mener det er umulig å leve av stipend og lån alene. Vi ser dermed at gaver og jobbinntekt er blitt nødvendig for å få endene til å møtes, mener studentrepresentantene.

Undersøkelsen viser at 60 prosent arbeider ved siden av studiene. Dette kommer i tillegg til jobbing i feriene.

- Heltidsstudentene er altså i mindretall. At så mange jobber ved siden av studiene er foruroligende med tanke på kvaliteten og progresjonen i studiearbeidet. Landets fremtid skal bygges på kunnskap. Da er det viktig med økonomiske betingelser som sikrer heltidsstudenten, sier de.

I undersøkelsen blir studentene spurt hvilke studenttiltak staten bør prioritere fremover. 53 prosent svarer innføring av 11 måneders studiestøtte 19 prosent svarer økt studielån mens 14 prosent mener bygging av flere studentboliger bør prioriteres.

Undersøkelsen viser at andelen studenter som bruker oppsparte midler gjennom studieåret har økt fra 62 prosent i 2012 til 71 prosent i 2014. Andelen studenter med BSU-konto er 74 prosent, på linje med tallene i 2012 (72 prosent). Andelen som sparer fast på BSU-konto er 21 prosent (22 prosent).

- Dette forteller oss at flere studenter har intensjon om å spare til egen bolig, men samtidig at få har anledning til å gjøre det, sier informasjonssjef Harald Queseth i Eiendomsmegler Vest og forbrukerøkonom og mediekontakt Marianne Frønsdal i Sparebanken Vest.

Kun 15 prosent av dem som har fast månedlig sparing vil med sikkerhet spare hele det tillatte BSU-beløpet på 25.000 kroner årlig. Av alle studentene i undersøkelsen er det kun 3 prosent som med sikkerhet kommer til å spare det maksimalt tillatte beløpet. Myndighetene økte fra 1. Januar i år det maksimale årlige sparebeløpet fra 20.000 til 25.000 kroner.

- Betyr dette at myndighetenes forsøk på å legge bedre til rette for at unge kan komme inn på boligmarkedet, ikke favner om studenter? I såfall bør myndighetene bidra til at studenter i mindre grad må tære på oppsparte midler under studietiden, slik at mer av sparepengene kan gå til boligsparing, sier Queseth og Frønsdal.

Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 2 - 14. februar 2014.

Pengestøtte fra familien, andel i prosent

2012

2014

Får ingenting

48

37

Får støtte

52

63

Lønnet arbeid pr.uke, andel i prosent

2012

2014

0 timer

41

40

1-2 timer

6

6

3-4

9

8

5-10 timer

23

22

10-19 timer

16

17

20 timer eller mer

6

6


Kan leve av studielån/stipend alene

2014

UiB

78

HiB

78

NHH

81

Tiltak som myndighetene bør prioritere (ett valg mulig)

2014

11 måneders studiestøtte

53

Økt studielån

19


Flere studentboliger

14

Senke egenkapitalkrav for boliglån til kjøp av bolig

10

Bonus for hurtig gjennomføring

3

Annet

1


BSU-konto

2012

2014

Ja, med Spareavtale

22

21

Ja, men ikke fast sparing

50

53

Har ikke BSU-konto

28

25

Kontaktpersoner:
Bjørn Kristian Danbolt
Leder Studentparlamentet UiB
Epost:
bjorn@sp.uib.no
Tlf.: 922 90 263

Anders Veggeland
Leder Studentparlamentet Høgskolen i Bergen
Epost:
sp.leder@hib.no
Tlf.: 909 26 802

Jørund Thomassen Gjesvik
Eksternansvarlig Norges Handelshøyskoles Studentforening
Epost:  
ekstern@nhhs.no       
Tlf.:  932 12 754

Harald  Queseth
Informasjonssjef Eiendomsmegler Vest
Epost:
Harald.Queseth@spv.no
Tlf.: 92 65 89 00

Marianne Frønsdal
Forbrukerøkonom og mediekontakt i Sparebanken Vest
Epost:
Marianne.Fronsdal@spv.no
Tlf:  95 12 93 83 
Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor