Farge

Positivt resultatbidrag fra produktselskaper bidro til resultatvekst i 1. kvartal

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 234 millioner kroner i første kvartal 2012 mot 215 millioner kroner i 2011. Det er det beste resultatet før skatt banken noensinne har levert i et første kvartal.
Nominell rentenetto i første kvartal er 422 (378) millioner kroner, tilsvarende 1,39 (1,42) prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Vedvarende usikkerhet i de internasjonale finansmarkedene har også i første kvartal bidratt til høye finansieringskostnader.

Bankens øvrige andre inntekter utgjorde 36 prosent av totale inntekter i kvartalet, en økning fra 31 prosent i samme periode i fjor. Gevinster fra finansielle instrumenter ga et positivt bidrag i første kvartal i år.

- Første kvartal var et godt kvartal for Sparebanken Vest. Vi har hatt god aktivitet og kan vise til en lønnsom og veldrevet kjernevirksomhet. Foruten økt rentenetto i kroner er vi spesielt glade for at vi forsetter å se en sterk og positiv utvikling i resultatbidraget fra våre tilknyttede selskaper Frende Forsikring, Norne Securities og Brage Finans, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

For første gang gir produktselskapene samlet sett et positivt resultatbidrag for Sparebanken Vest idet både Frende Forsikring og Norne Securities viser en merkbar resultatfremgang i kvartalet. Totalt er resultatene fra tilknyttede selskaper på 3,9 millioner kroner, tilsvarende en forbedring på 22 millioner kroner fra første kvartal i fjor.

- Det er både gledelig og tilfredsstilende å se at utviklingen i våre tilknyttede selskaper, som vi eier i fellesskap med andre uavhengige sparebanker, går riktig vei og viser positiv og stødig vekst i både kunder og resultater, sier Klakegg.

Passert 100 milliarder kroner i utlån
Bankens utlån økte videre i kvartalet og passerte 100 milliarder kroner i netto utlån til bedrifter og husholdninger.

- Våre utlån økte totalt sett med 13,7 prosent fra utgangen av første kvartal 2011, inkludert overtatt virksomhet fra Sparebanken Hardanger, og det er vi meget godt fornøyd med, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Også innskuddsveksten har vært sterk i kvartalet, og samlede kundeinnskudd ved utgangen av kvartalet var 56,5 milliarder kroner, sammenlignet med 48,5 milliarder kroner på samme tid i fjor. Dette gir en 12-måneders vekst på 16,5 prosent.

Antall kunder i Sparebanken Vest fortsetter å øke og bankens netto kundevekst i første kvartal var på 11.011 privatkunder og 858 bedriftskunder. Den kraftige kundeveksten i kvartalet skyldes hovedsakelig konvertering av Sparebanken Hardanger sine kunder. Kundetilfredshetsundersøkelsen for første kvartal viste et fortsatt gjennomgående høyt nivå.

Styrket kapitaldekning
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er solid og banken har god kvalitet på sin utlånsportefølje med en privatmarkeds-andel på over 70 prosent. Bankens tap er moderate og på nivå med foregående kvartal og reflekterer at det er god totalkvalitet i bankens utlånsportefølje. Bankens tap i første kvartal kan i stor grad henføres til et enkeltengasjement innen bedriftsmarkedet.

Sparebanken Vest tilfredsstiller videre de regulatoriske kapitalkravene med god margin. Kapitaldekningen er styrket i første kvartal 2012 og var 31.03.12 på 16,6 prosent mot 15,2 prosent i samme periode i fjor (Basel II fullt implementert).

Hovedtall første kvartal 2012 (2011 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 284 mill. kroner (226)
Resultat før skatt: 234 mill. kroner (215)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,26 kr (1,39)
Rentenetto: 1,39 % (1,42)
Kostnadsprosent: 1,24 % (1,21)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10,4 % (11,1)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon her > 

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for første kvartal 2012 - onsdag 25. april i Oslo og i Bergen.

Oslo:
Shippingklubben, Haakon VII`s gate 1,
Onsdag 25. april kl 08.15 ved administrerende direktør Stein Klakegg.
Frokost serveres fra kl 08.00.

Bergen:
Bølgen & Moi - Lysverket, Lars Hillesgt. 10,
Onsdag 25. april kl 08.30 ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl 08.15.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor