Farge

Mer effektiv planlegging

Bergensregionen står foran en befolkningsvekst på 40 prosent frem til 2040, dersom prognosene fra Hordaland fylkeskommune slår til.

Det krever storstilt boligbygging. Infrastruktur, i form av for eksempel samferdsel må også utvikles kraftig.

Hvordan skal vi klare det med dagens langsomme planprosesser? Det er en allmenn oppfatning at planlegging for både boligområder og kommunikasjoner tar for lang tid. Dette er temaer også regjeringen er opptatt av. Statsminister Jens Stoltenberg innrømmet i Stortingets spørretime sist onsdag at planprosessene ved boligbygging tar for lang tid. ”Vi vil vurdere å forenkle reglene slik at planløsningene blir enklere,” sa han i følge NTBs referat.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fra Senterpartiet kommenterte også offentlig planlegging i forrige uke. En arbeidsgruppe har sett på hvordan man kan prosjektere vei- og jernbaneprosjekter raskere. I dag tar det gjennomsnittlig ti år å planlegge store prosjekter. Tiden bør halveres, mener storingsrepresentant Øyvind Halleraker (H). Statsråden vil iverksette noen av innspillene fra utvalget straks. Blant annet vil hun se på forslaget om tidsfrister i planleggingsprosessene. Hun ønsker også bedre samordning mellom ulike instanser. Her vil ministeren at fylkeskommunen skal få en sterkere rolle.

Det lyder positivt. Tidligere i april kunne vi lese om utfordringene som Skyss har med fremkommeligheten i bergenstrafikken. Fylkeskommunen har sett seg lei på at veivesenet her i vest ikke er like flinke som sine kollegaer i øst til å planlegge kollektivfelt. I Oslo er det ti ganger så mye kollektivfelt som i Bergen.

Eksemplene er flere. BA fortalte nylig at Jernbaneverket vil oppruste jernbaneterminalen på Nygårdstangen for 600 millioner statlige kroner. Men byrådet vil helst ha jernbaneterminalen ut av byen. Arealene vil politikerne heller bruke til bolig, handel- og kontorvirksomhet.

Vi har store forventninger til at intensjonene om mer effektiv og samordnet planlegging følges opp. Det er åpenbart et stort politisk trykk på temaet både i regjeringen og i opposisjonen.

Og det er ingen vei utenom.

Rune Hansen
adm. direktør Eiendomsmegler Vest

 

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor