Farge

Et solid resultat

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt på 303 millioner kroner i tredje kvartal, en økning fra 135 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde 458 millioner kroner mot 416 millioner kroner i tredje kvartal i 2011.

- Resultatet for tredje kvartal er godt og reflekterer at vi både har økning i inntekter fra bankens kjernevirksomhet og fortsatt god vekst i resultatbidraget fra deleide produktselskaper, og spesielt Frende Forsikring, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Egenkapitalavkastning etter skatt for tredje kvartal ble 12,5 prosent, mot 5,5 prosent i tredje kvartal 2011. Resultatet er positivt påvirket av bedring i nominell rentenetto på 42 millioner kroner, økt resultatbidrag fra tilknyttede virksomheter på 15 millioner kroner og bedring i resultatet fra finansielle instrumenter på 171 millioner kroner.

Styrket inntektsbase
Totale driftsinntekter i tredje kvartal ble 717 millioner kroner, opp fra 485 millioner kroner i samme periode i 2011. Hittil i år har banken inntekter på 1,958 millioner kroner, en økning på 386 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Bankens underliggende drift utvikler seg positivt. I tillegg er det svært gledelig at kundene i økende grad etterspør flere av de ulike produktene og tjenestene som finanshuset Sparebanken Vest tilbyr, sier Klakegg.

Blant annet har bankens kredittkort blitt mer populært idet antall kunder med kredittkort har økt med 15 prosent siden tredje kvartal i fjor. I løpet av det siste året har banken fått 21 prosent flere skadeforsikringskunder og 18 prosent flere livsforsikringskunder.
Det meste av resultatfremgangen i de tilknyttede selskapene kommer fra Frende Forsikring, hvor Sparebanken Vest eier 44,7 prosent. Samlet sett bidro forsikringsselskapet med 39,7 millioner kroner i årets ni første måneder mot minus 11,1 millioner i samme periode i fjor, tilsvarende en forbedring på 51 millioner kroner. Frende Forsikring forsetter å ta markedsandeler. I 2012 har selskapet fått 13.500 nye kunder, og har nå 124.000 kunder totalt.

Nye produkter og brukermønstre
Antallet kunder i Sparebanken Vest har i løpet av sommeren og tredje kvartal økt med vel 1.000 til 251.500 personkunder. Kundene er aktive i å ta i bruk nye, selvbetjente løsninger som banken tilbyr.

- Vi lanserte vår egenutviklede mobilbank 4. oktober, og etter bare to uker hadde 11.000 kunder lastet ned mobilbanken til telefonen sin. Men også vår SMS-bank er hyppig benyttet. Siden lansering i begynnelsen av 2011 har over 50.000 kunder aktivert SMS-bank. Det er vi veldig fornøyd med, sier Klakegg.

Satsingen på nye, selvbetjente tekniske løsninger bidrar sammen med kontinuerlig kompetanseutvikling og kundefokus til fortsatt høy kundetilfredshet.

- Sparebanken Vest har en sterk markedsposisjon på Vestlandet og kompetente medarbeidere med gode, lokale kunderelasjoner. For å tilpasse oss stadig nye bruksmønstre vil banken fremover fortsette arbeide med effektiv og rasjonell drift og utvikling av kompetanse som vil komme kundene ytterligere til gode, sier Klakegg.

Styrket kapitaldekning
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er solid. Banken har god kvalitet på sin utlånsportefølje med en privatmarkeds-andel på over 70 prosent. Bankens tap er lave og var i tredje kvartal ytterligere ned fra foregående kvartal. Lave tap reflekterer god totalkvalitet i bankens utlånsportefølje.

Sparebanken Vest tilfredsstiller videre de regulatoriske kapitalkravene med god margin. Bankens rene kapitaldekning er styrket i tredje kvartal og var 30.09.12 på 9,7 prosent mot 9,5 prosent i 2011. Målt etter Basel II var ren kjernekapitaldekning 13,3 prosent ved utgangen av tredje kvartal mot 12,5 prosent i samme periode i fjor.

Hovedtall tredje kvartal 2012 (2011 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 329 mill. kroner (167)
Resultat før skatt: 303 mill. kroner (135)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,56 kr (0,73)
Rentenetto: 1,46 % (1,52)
Kostnadsprosent (K/I): 54,1 % (65,6)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 12,5 % (5,5)

Hovedtall første tre kvartaler 2012 (2011 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 812 mill. kroner (604)
Resultat før skatt: 708 mill. kroner (533)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 3,67 kr (3,31)
Rentenetto: 1,43 % (1,46)
Kostnadsprosent (K/I): 58,5 % (61,6)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10,1 % (8,5)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon. Fullstendig rapport for tredje kvartal 2012 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 911 01 500
Ragnhild Janbu Fresvik, leder investor relations, tel: 959 28 038
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999

Det vil bli avholdt presentasjoner i Oslo og Bergen.

Bergen:
Onsdag 24. oktober kl 08.30 ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Terminus Hotel, Zander Kaaes gate 6.

Oslo:
Onsdag 24. oktober kl 13.00 ved administrerende direktør Stein Klakegg.
Shippingklubben – Haakon VII`s gate 1.


 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor