Farge

God kjernebankdrift og reduserte kostnader

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt i første kvartal på 273 millioner kroner mot 234 millioner kroner i samme periode i fjor.

Nominell rentenetto i kvartalet var på 459 (422) millioner kroner, tilsvarende tilsvarende 1,47 (1,39) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

- Bankens resultat for første kvartal er godt. Utviklingen i kjernebankdriften er preget av reduksjon i driftskostnadene, lave tap på utlån og stabil og god rentenetto. Vi er glade for at de kostnadseffektiviserende tiltakene banken gjennomførte
i fjor begynner å gi resultateffekter, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest besluttet og gjennomførte i første kvartal reprisinger i både person- og bedriftsmarkedet som en tilpasning til høyere fremtidige egenkapitalkrav for norske banker.

- Vi forventer at reprisingene vil gi full effekt fra andre kvartal i år. Samtidig pågår arbeidet med å identifisere og implementere ytterligere kostnadsreduserende tiltak for fullt.
- At bankens drift forbedres og styrkes er positivt og nødvendig nå som bransjen står overfor økte krav til egenkapital, sier Klakegg.

Bankens tilsluttede selskaper viste fortsatt fremgang i første kvartal. For første gang bidrar samtlige fire selskaper positivt til bankens resultat.

- Det er en milepæl og en hyggelig utvikling for konsernet. Det er økning i bankens resultatandel fra Frende Forsikring og Brage Finans som bidrar mest til fremgangen målt mot samme periode i fjor, sier Klakegg. Det er ventet at tilsluttede selskaper vil
bidra positivt til resultatet også fremover.

MODERNE BANKKUNDER
En annen milepæl i første kvartal var Sparebanken Vests 190 års dag. Måten kundene er i kontakt med banken på har imidlertid endret seg radikalt de siste årene grunnet nye digitale, selvbetjente tjenester.

- Hver dag besøker 40.000 av bankens kunder oss via digitale kanaler. Vi ser at andelen som har tatt i bruk mobilbanken vi lanserte i fjor høst har økt ytterligere 30 prosent siden nyttår, sier Klakegg. Han sier at for å sikre kundene den beste kundeopplevelsen arbeider banken kontinuerlig med å videreutvikle de digitale løsningene.

- Samtidig vet vi at når kundene først oppsøker sin faste kunderådgiver ønsker de å få dekket alle sine bankbehov på ett sted. Derfor fortsetter også arbeidet med å sikre at banken har de dyktigste kunderådgiverne, sier Klakegg.

STABIL OG GOD SOLIDITET
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er robust og bankens utlånsportefølje har en privatmarkedsandel på 73 prosent. Banken tilfredsstiller videre alle gjeldende regulatoriske kapitalkrav med god margin.

Kjernekapitaldekningen per 31.03.13 er på 13,9 % mot 12,8 % i samme periode i fjor (Basel II fullt implementert).

På bakgrunn av signaler om økte kapitalkrav fra norske myndigheter har banken nylig gjennomført en revidert
risiko- og kapitalanalyse (ICAAP) for 2013-2015. Basert på denne er det fastsatt mål om utlånsvekst i
privatmarkedet på 6 % og 2,5 % i bedriftsmarkedet. Gitt målsatt utvikling forventer banken å nå 14,5 % ren kjernekapitaldekning innen første halvår 2016 og samtidig opprettholde egenfinansiert vekst og utdeling i henhold til gjeldende utbyttepolitikk.

- Farten og optimismen i økonomien i Norge og på Vestlandet er fortsatt god. Forholdene i europeisk- og internasjonal økonomi tilsier imidlertid at tilstanden i finansmarkedene raskt kan bli urolig igjen. Både likviditets- og soliditetsmessig er Sparebanken Vest godt rustet til å møte urolige tider, sier Klakegg.

- Fortsatt sterk kundeorientering, reduserte kostnader og positive bidrag fra bankens datter- og tilknyttede 
selskaper ventes å bidra til en positiv utvikling for Sparebanken Vest også videre i 2013, avslutter administrerende direktør Stein Klakegg.

Hovedtall første kvartal 2013 (2012 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 295 mill. kroner (284)
Resultat før skatt: 273 mill. kroner (234)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,33 kr (1,26)
Rentenetto: 1,48 % (1,39)
Kostnadsprosent: 54,5 % (57,0)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10,4 % (10,4)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 911 01 500
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 951 98 430
Ragnhild Janbu Fresvik, investorkontakt, tel: 959 28 038
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 415 06 999

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for første
kvartal 2013 - tirsdag 23. april 2013 i Oslo og i Bergen.

Oslo:
Hotel Continental, Stortingsgata 24,
Tirsdag 23. april kl 09.00 ved administrerende direktør Stein Klakegg.
Det serveres frokost fra kl 08.30.

Bergen:
Bølgen & Moi - Vågsallmenningen 16,
Tirsdag 23. april kl 08.30 ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl 08.15.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor