Farge

Seks av ti jobber ved siden av studiene

Seks av ti studenter i Bergen har arbeidsinntekt ukentlig ved siden av studiene. Det går frem av en undersøkelse om studentenes økonomiske hverdag. Det kan gå ut over studiene, mener studenttillitsvalgte.

Studentundersøkelse

SETTER SØKELYSET PÅ STUDENTERS ØKONOMISKE HVERDAG:
Fra venstre, Kommunikasjonsrådgiver Marianne Frønsdal i Sparebanken Vest, Livar Bergheim - leder Studentparlamentet UiB, Sunniva Adam - e
ksternansvarlig NHHS, informasjonssjef Eiendomsmegler Vest Harald Queseth og Anders Kvernmo Langset - leder for Studentparlamentet Høgskolen i Bergen.

Undersøkelsen bygger på svar fra 4.000 studenter og er gjennomført av Studentparlamentene ved Universitetet i Bergen, Høyskolen i Bergen og Norges Handelshøyskoles studentforening, i samarbeid med Sparebanken Vest og Eiendomsmegler Vest.

- Det er forventet at en skal bruke en full arbeidsuke på studiene. Å være student er en fulltidsbeskjeftigelse. Undersøkelsen viser at nesten halvparten av studentene jobber én dag eller mer pr uke. En slik arbeidsmengde kan lett komme i konflikt med studiene, mener leder i Studentparlamentet ved UiB Livar Bergheim, leder i Studentparlamentet ved Høyskolen Anders Kvernmo Langset og eksternansvarlig i studentforeningen ved NHH Sunniva Adam.

- Det kan være positivt med arbeidserfaring. Men samtidig påpeker undersøkelsen noen faretruende signaler. Kan dette bety at kvaliteten på studiearbeidet blir dårligere, eller at lengden den enkelte student bruker på å fullføre utdannelsen øker, spør studentrepresentantene.

Undersøkelsen viser at halvparten av studentene har frivillige verv i studentorganisasjoner. Det er færre enn andelen som arbeider ukentlig.

- Verv i studentorganisasjoner gir nyttige erfaringer, verdifulle ferdigheter i tillegg til utdanningen, er nettverksbyggende og bidrar til et positivt studentmiljø. Men med en full studieuke og begrenset økonomisk handlefrihet vil nok mange prioritere lønnet arbeid fremfor studentverv og det er synd, sier de.

Av undersøkelsen fremgår det at studentene har et nøkternt forbruksmønster. Seks av ti studenter klarer seg for mellom fem og ti tusen kroner pr måned, og 65 prosent svarer at de månedlige utgiftene og inntektene harmonerer.

- Det er positivt i hverdagen. Men det gir lite rom for sparing og økonomisk trygghet ved uforutsette hendelser og utgifter, påpeker Livar Bergheim, Anders Kvernmo Langset og Sunniva Adam.

Likevel viser undersøkelsen at studenter er opptatt av å planlegge sin økonomiske fremtid. Syv av ti studenter har BSU-konto for skattebegunstiget boligsparing. Men bare to av ti sparer jevnlig.

- Dette forteller at studentene har en intensjon om å sette til side noen penger til boligkjøp, men at de færreste har anledning til å gjøre det. Videre betyr dette at studentene vil få utfordringer når de skal inn i et høyt priset boligmarked og spesielt etter at kravet om 15 prosent fri egenkapital ble innført, sier informasjonssjef Harald Queseth i Eiendomsmegler Vest og kommunikasjonsrådgiver Marianne Frønsdal i Sparebanken Vest.

Omkring fire tusen studenter ved de tre utdanningsinstitusjonene har deltatt i undersøkelsen som ble gjennomført i mars 2012.

Andre tall fra undersøkelsen:
Tidsbruk per uke på lønnet arbeid og frivillige studentverv:

   0 timer 1 - 2 timer 3 - 4 timer 5 - 10 timer  10 - 19 timer 20 timer
eller mer 
Lønnet
arbeid
 41 %  6 %  9 %  23 %  16 %  6 %
Frivillige
studentverv
 54 %  18 %  13 %  10 %    3 %  2 %

Hva bør staten prioritere?
Høyere stipendandel 40 %
Høyere lånebeløp 26 %
Bygge flere studentboliger 24 %
Bedre lånebetingelser 7 %
Andre tiltak 3 %

Hvordan bor studenter:
Leier bolig 72 %
Eier bolig 18 %
Bor hos foreldre/familie 6 %
Annet 5 %

De som eier bolig:
Finansiert helt eller
delvis av foreldre eller
annen familie 40 %
Finansiert selv 60 %

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor