Farge

En sentralbanksjefs bekymringer

En av grunnene til at jeg alltid har vært begeistret for norske sentralbanksjefer, er at de ser ut til å ha et gjennomført lidenskapsløst forhold til jobben sin...
Hallgeir Isdahl

Hallgeir Isdahl, leder SPV Markets.

På et seminar jeg var på ved utgangen av 1980- tallet ble tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland konfrontert med sin pessimistiske og svartmalende holdning til utviklingen i norsk økonomi. Han svarte med sitt legendariske sørgmodige blikk:

”Jeg har alltid vært av den oppfatning at det er bedre å se spøkelser ved høylys dag enn å bli angrepet av dem om natten”.

I sentralbanksjef Øystein Olsens årstale torsdag 16. februar 2012 gjorde han opp status og perspektiver for norsk økonomi. Rammebetingelsene for Norge er preget av svakere vekst hos våre handelspartnere, og lave renter internasjonalt. Samtidig er oljeprisene høye og gir et høyt investerings- og aktivitetsnivå i petroleumsrelaterte næringer. Eksportindustrien har begynt å merke tilbakeslaget internasjonalt og en forverring av konkurranseevnen gjennom en styrking av kronene vil være uheldig.

Et av de viktigste poengene som kan trekkes ut av talen er at pengepolitikken blir mindre kortsiktig. Det betyr at selv med videre avdempning av veksten ute, er det lite sannsynlig at sentralbanken på kort sikt vil senke renten ytterligere. For som det sies direkte i talen:

”Vedvarende lav rente kan dessuten forsterke en vekstspiral i boligpriser og utlån. Ubalanser som bygger seg opp i kreditt- og eiendomsmarkedet, kan få alvorlige ringvirkninger lenger frem, med store utslag i produksjon og sysselsetting”.

Samtidig understrekes det at det kan ta mange år før inflasjonen i Norge kommer opp mot 2,5 prosent som er styringsmålet for Norges Bank.

Sentralbanksjefens refleksjoner rundt pengepolitikken indikerer at renten ikke vil bli satt videre ned, men at det vil ta tid før den kommer opp, og at vurderingen om en endring vil ha et lengre perspektiv enn tidligere. Den grunnleggende avveiningen er den samme som den alltid har vært, en avveining mellom press i boligmarkedet og hensynet til konkurranseevnen gjennom rentenivåets virkning på valutakursen.

Men det som gav størst oppmerksomhet i årstalen, var sentralbanksjefens anbefaling om å endre forutsetningen for handlingsregelen for bruk av oljepenger. I dag skal bruken ligge innenfor fire prosent av kapitalen i oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland). De fire prosentene er basert på antagelser om avkastningen på fondet. Sentralbanksjef Olsen stiller spørsmål om dette er for høyt og anbefaler å innsnevre handlingsrommet til treprosent for å unngå en reduksjon av fondet over tid. (Avkastningen har vært 2,8 prosent siden 1998.) Dette er ikke en ny diskusjon, men den får litt mer fart på seg når den kommer fra sentralbanksjefen som er øverste ansvarlige for forvaltningen av oljefondet.

Forslaget vakte ikke begeistring hos vår statsminister. Jens Stoltenberg uttalte at det var en god tale, men at endring av handlingsregelen ikke er aktuelt.

Hva jeg mener? I valget mellom et lidenskapsløst regnestykke og politisk lidenskap, velger jeg det lidenskapsløse regnestykket. Lidenskapen sparer jeg til andre forhold.

Uansett, dagens renter er lave. Og slik blir det nok ennå en tid fremover.


Hallgeir Isdahl
leder SPV Markets

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor