Farge

Fornuftig rentebeslutning av Norges Bank

Norges Bank valgte onsdag å holde styringsrenten uendret på 2,25% noe som vi ser på som fornuftig.


Makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i
Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

I sin begrunnelse viser Norges Bank til at usikkerheten rundt den videre utviklingen i verdensøkonomien har økt, og den økonomiske veksten ser ut til å bli lavere enn tidligere ventet.

Flere land sliter med høy statsgjeld og store underskudd på statsfinansene som trolig vil dempe veksten i flere år fremover. 
- I løpet av de siste ukene har finansmarkedene vært preget av stor uro på grunn av gjeldskrisen i eurosonen med store bevegelser i rente- og valutamarked, forteller makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i Sparebanken Vest.

Etter at Sveits innførte tiltak for å forhindre en for sterk appresiering (styrking red.anm.) av francen ble det økt fokus på kronen sin posisjon som verdioppbevaringsvaluta, med tilhørende kronestyrkelse.
- Kronen nådde sin sterkeste notering 7.september og har siden da tapt terreng. 

Samlet sett gjennom tredje kvartal har kronekursen holdt seg som lagt til grunn i forrige Pengepolitisk Rapport utgitt i juni, påpeker Håvås Tjønn.  
- Uro i finansmarkedene og svakere vekstutsikter har ført til at sentralbankene i andre land har gitt signaler om langvarig lave renter, sier hun.

Oppjusterer petroleumsinvesteringer i Norge
Av innenlandske forhold ble det trukket frem at arbeidsledigheten holder seg stabilt lav, men at privat forbruk har utviklet seg svakere enn forventet. 
- Imidlertid ser vi at boligprisene stiger fortsatt, fra allerede rekordhøye nivåer. Foruten oppjusteringer av petroliumsinvesteringer er det få områder som utvikler seg sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn, forteller makroøkonomen.

Norges Bank fremhever også at konsumprisene har vært lavere enn ventet.

Indikerer fortsatt lav rente fremover
Lav inflasjon, svakere vekst og utsatt renteoppgang ute tilsier at renten holdes lav lengre enn tidligere forutsatt.  Norges Bank gir ikke nye signaler om den fremtidige rentesettingen, da dette vil komme frem i neste Pengepolitiske rapport som blir lagt frem 19.oktober.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor