Farge

Planlegger for 25 000 flere innbyggere i Åsane og Arna

Åsane og Arna skal ta i mot en stor del av befolkningsveksten i Bergen i årene fremover. - På Haukås, Almås og Tuft, nord i Åsane kan det bli ca 10 000 nye boliger. I Vårheia i Arna er det potensial for omkring 1 500 boliger, opplyser byråd for byutvikling, Filip Rygg.

Disse utbyggingsplanene alene kan bety en økning i befolkningen på omkring 25 000 mennesker.

- Dette er ikke vedtatte planer, understreker byråden. Men han legger ikke skjul på ambisjonene. For Bergen står foran en sterk befolkningsvekst. I følge prognosene til Statistisk Sentralbyrå vil innbyggertallet i Bergen øke fra dagens 260 000 til 350 000 frem til 2040. Det krever sterk vekst i boligbyggingen. I dag henger den etter. I fjor ble det satt i gang bygging av 1273 nye boliger i Bergen.

- Vårheia står for tur først. Der håper vi at byggingen kan komme i gang i 2015. Åsane vil ta lenger tid, sier byråd for byutvikling, Filip Rygg (bildet).

Vil øke boligbyggingen
- Vi har behov for å bygge 2 500 - 3 000 nye boliger i året. En del skjer gjennom fortetting. Men vi trenger noen store områder for å få til en utbygging som monner, sier han.

- Vi er godt i gang med å trappe opp aktiviteten for å få opp byggingen. Bystyret vedtok i vinter planer som innebærer bygging av 1 000 nye boliger i senterområdet i Åsane. Bare den første uken i juni ble det godkjent ti reguleringsplaner forskjellige steder i kommunen, opplyser byråden.

Infrastruktur må på plass
Filip Rygg vil ha infrastrukturen på plass før den store utbyggingen kan starte nord i Åsane. Det er vedtatt å bygge ny ungdomsskole, pluss idrettshall, på Leikvang. Arbeidet med Eikåstunnelen, som skal åpnes høsten 2014, er i gang.

- Vi trenger også Nyborgtunnelen, som skal lede gjennomgangstrafikken langs E39 fra området rundt Åsane senter, til Nordhordlandsbroen. Når bybanen står ferdig til Flesland i april 2016, skal byggingen til Åsane starte med mål om åpning i 2019.

- Bybanen skal være ryggraden i kollektivtrafikken i Åsane, understreker han.

- Det er selvsagt at boligene må ha gode energiløsninger. I tillegg må vi unngå generasjonsfellen Da drabantbyene ble reist på 1960-tallet og 1970-tallet tiltrakk de seg mange i etableringsfasen. Det skapte en ensidig alderssammensetning. Nå har flere av skolene i disse bydelene overkapasitet. Målet må være å skape boligområder og infrastruktur med ulike boligtyper, for personer i ulike livsfaser.

Satsing på tre i Vårheia
Vårheia i Arna ligger vest for E16 mellom Indre og Ytre Arna. Her er arbeidet med å regulere området kommet i gang.

- Målet er å utvikle et boligområde med variasjon i materialbruk, med hovedvekt på tre, og har som intensjon å gjøre Vårheia til et foregangsprosjekt i så måte, sier Filip Rygg.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor