Farge

Ingen endring fra Norges Bank

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 1,5 % ved onsdagens rentemøte.

Norges Bank peker på at utviklingen i norsk økonomi utvikler seg om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 3/2012. Hovedstyret peker likevel på at veksten i produksjonen i følge Norges Bank regionale nettverk avtar noe samt at veksten totalt sett for 2012 blir noe lavere enn ventet grunnet revisjoner av veksten i første halvår. Samtidig pekes det på at både kredittveksten og veksten i boligprisene er høy samt at kapasitetsutnyttelsen ligger på et høyt nivå.

Sentralbanken viser også til at vekstutsiktene i Eurosonen er noe svekket siden forrige rentemøte i slutten av oktober. Det ligger til rette for at de også vil oppleve en negativ veksttakt inn i 2013. I finansmarkedene har imidlertid forholdene bedret seg noe. Kredittpremien for både selskaper og gjeldsutsatte land har avtatt.

Vårt syn er at veksten hos våre handelspartnere kommer til å ligge lavt lenge. Vi ser en bedring i tilstanden i finansmarkedene i Eurosonen, men de fundamentale forholdene tilsier at både veksten og rentene kommer til å ligge lave lenge. Vi tror at en renteheving vil komme mot slutten av 2013 på bakgrunn av dette.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor