Farge

Styringsrenten røres ikke

Norges Bank holdt idag som ventet styringsrenten uendret på 2,25 %.

Kristina Håvås Tjønn
Makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i
Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

Det var mer spenning knyttet til rentebanen som skulle publiseres i Pengepolitisk Rapport (PPR) 3, 2011. Norges Banks nye rentebane er nedjustert med hele 150 punkter på det meste (i 2013) noe som var noe mer enn ventet. I slutten av prognoseperioden er den nye rentebanen 100 punkter lavere. Dette tilsier at rente vil ligge på 3,75 prosent i 2014 mot 4,75 prosent som var ventet i den forrige PPR. 

- Hovedgrunnen til nedjusteringen er at den økonomiske situasjonen ute er langt svakere enn hva Norges Bank la frem i sin prognose i juni, sier makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i Sparebanken Vest.

Anslagene for den økonomiske veksten internasjonalt er nedjustert, og vil bli lavere enn det som var tidligere ventet. Arbeidsledigheten i USA og euroområdet er fortsatt høy, mens store underskudd på statsfinansene begrenser den økonomiske handlefriheten. 
- Den lave veksten har ført til at flere sentralbanker er antatt å holde sine styringsrenter uendret i en lang periode fremover, påpeker Tjønn.

Hovedstyret legger vekt på at det er uvanlig stor usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i eurosonen, og dette vil prege finansmarkedene fremover.
Av innenlandske forhold har det vært fokusert på at veksten holder seg fortsatt godt opp, men at bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter noe lavere vekst fremover. Flere av våre handelspartnere vil bli påvirket at uroen ute noe som igjen vil slå inn i norsk økonomi, spesielt konkurranseutsatt virksomhet.

- Selv om aktiviteten i oljenæringen og boligmarkedet holder seg oppe er kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi noe lavere enn det som ble lagt fram i juni. Svak vekst og lav inflasjon tilsier at renten holdes på dagens nivå en god stund fremover, avslutter makroøkonomen.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor