Farge

Sparebanken Vest: Uendret rente ved neste rentemøte

Vi venter at Norges Bank holder renten uendret på 1,5 % ved årets siste rentemøte i sentralbanken 19. desember.
Hallgeir Isdahl Siden forrige rentemøte 31. oktober har tilstanden i internasjonale finansmarkeder bedret seg noe, men det råder fortsatt høy usikkerhet rundt situasjonen til de gjeldsutsatte landene i Sør-Europa. Vi ser at risikopåslagene i rentemarkedet har vært stabile samtidig som de lengre lånekostnadene for banker og selskaper har gått noe ned.

Siden forrige rentemøte har SSB presentert BNP-tall for tredje kvartal. Veksten i tredje kvartal kom inn noe bedre enn ventet, men veksten i første og andre kvartal ble noe nedrevidert. I sum ligger veksten for 2012 noe lavere enn hva som er lagt til grunn i Norges Banks prognoser. Arbeidsledigheten har kommet inn på linje med Norges Banks estimater, samtidig som detaljhandelen har kommet inn noe svakere enn ventet.

Totalt sett er det fortsatt god aktivitet i norsk økonomi. Samtidig er både vekst- og renteutsiktene fremover lave hos våre handelspartnere.

Dette taler for en uendret styringsrente ved neste rentemøte. Vårt estimat er at neste renteheving kommer i tredje kvartal 2013 og at renten blir liggende på 1,75 % ved utgangen av 2013.

For mer informasjon vennligst kontakt Hallgeir Isdahl, direktør for SPV Markets,
tlf: 406 02 143

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor