Farge

God fremgang i ordinær drift, styrket likviditet og god soliditet

Resultatet før skatt var i andre kvartal på 183 millioner kroner mot 132 (eks. engangseffekter) millioner kroner i andre kvartal 2010, en fremgang på 51 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Vi er svært fornøyd med at den positive resultatutviklingen fortsetter. Banken leverer en stabil, positiv utvikling i rentenettoen i et krevende marked, og kan vise til god vekst i nettoinntjeningen fra banktjenester og fra bankens datterselskaper, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Nominell rentenetto i kvartalet er 385 (376) mill. kroner og er forbedret fra 1,42 % i første kvartal til 1,44 (1,51) % p.a. i andre kvartal av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

- Selv om vi har en bedring i rentenettoen fra forrige kvartal forventer imidlertid banken et fortsatt press på rentenettoen som følge av intens konkurranse og økte innlånskostnader, sier Klakegg.

Hovedtall andre kvartal 2011 (2010* i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 211 mill. kroner (167*)
Resultat før skatt: 183 mill. kroner (132*)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,19 kr (1,29*)
Rentenetto: 1,44 % (1,51)
Kostnadsprosent: 1,22 % (1,28)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 9,2 % (6,4*)
(* tallene for andre kvartal 2010 er eksklusiv gevinst på 105 mill. kroner fra fusjonen mellom Nordito og PBS)

Hovedtall første halvår 2011 (2010** i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 437 mill. kroner (327**)
Resultat før skatt: 398 mill. kroner (276**)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 2,58 kr (3,08**)
Rentenetto: 1,43 % (1,52)
Kostnadsprosent: 1,22 % (1,28***)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10,1 % (7,4**)
(** tallene for første halvår 2010 er eksklusiv gevinst på 105 mill. kroner fra fusjonen mellom Nordito og PBS, og eksklusiv positiv AFP-implementeringseffekt på 62 mill. kroner. Tall merket *** er eksklusiv positiv AFP-implementeringseffekt på 62 mill. kroner.)

Eiendomsmegler Vest fortsatte sin positive utvikling i andre kvartal med høy omsetning av eiendommer. Meglerinntektene fra Eiendomsmegler Vest konsern utgjør 56 (51) millioner kroner. Tilsvarende tall for første halvår er 100 (80) millioner kroner.

Videre viser konsernets satsing på produktselskaper med strategisk forankring hos til sammen 14 eierbanker fortsatt inntektsvekst og resultatfremgang. For Frende Forsikring, Norne Securities og Brage Finans er resultatveksten i sum 5 mill. kroner i kvartalet.

- Spesielt synes vi det er positivt at Sparebanken Vest sin andel av resultatet i morselskapet Frende Forsikring i andre kvartal er tilnærmet i balanse. Økt resultatbidrag fra bankens datter- og tilknyttede selskaper, samt økte provisjoner fra salg av disse selskapenes produkter forventes å gi positiv effekt også videre i 2011, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Styrket likviditet og god soliditet
Sparebanken Vest er godt kapitalisert og har en robust finansiering. Kjernekapitaldekningen per første halvår 2011 er på 10,7 % mot 10,4 % i samme periode i fjor. Bankens tap på utlån og garantier er lave, og den samlede tapskostnaden utgjorde i andre kvartal 0,12 (0,16) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån. Kvaliteten på utlånsporteføljen er god med en PM-andel på over 70 %.

Sammenslåing med Sparebanken Hardanger etter plan
Bankens siste posisjonsundersøkelse gjennomført i andre kvartal viser at Sparebanken Vest har økt sin markedsandel innen personmarkedet og befestet sin markedsandel innen bedriftsmarkedet. Bankens markedsposisjon vil bli ytterligere forsterket etter sammenslåingen med Sparebanken Hardanger.

I andre kvartal ga Representantskapet og Forstanderskapet i henholdsvis Sparebanken Vest og Sparebanken Hardanger sin tilslutning til sammenslåingen. Den planlagte sammenslåingen er anbefalt av Finanstilsynet og det forventes at regnskapsmessig integrasjon kan gjennomføres i fjerde kvartal 2011.

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for andre kvartal 2011 – torsdag 18. august i Bergen kl. 15.25.

Presentasjonen er ved administrerende direktør Stein Klakegg og vil finne sted på arrangementet Hordaland på Børs, som holdes på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor