Farge

Vinnere av Bergen Teknologioverføring og Sparebanken Vest Idekonkurranse 2011

Kreftlegene fra Haukeland Universitetssykehus som står bak ME-gjennombruddet vant BTO og Sparebanken Vest Idekonkurranse 2011.
For tredje gang premierer Bergen Teknologioverføring (BTO) og Sparebanken Vest den beste nye ide eller forskningsprosjekt med kommersielt potensiale fra Bergensregionen. Hensikten med prisen er å anerkjenne forskere og fagmiljø som har spennende forskningsprosjekt og resultat, og å inspirere til videre innsats. Prisutdelingen var i dag, torsdag 17. november under Bergen Næringsråd Årskonferanse, og vinnerne mottar et stipend fra Sparebanken Vest på kr 100 000,-. 
Årets vinnerne ble kreftlegene ved Haukeland Universitetssykehus – Avdelingsdirektør/Professor Olav Mella og Overlege Dr.Med. Øystein Fluge.

Det er rundt 4000 forskningsårsverk i de offentlige forskningsinstitusjonene i Bergen. Disse utfører årlig fremragende forsking for tett opptil 4 MRD kroner. Forskningsmiljøene i Bergen er dermed en formidabel kilde for kunnskapsproduksjon og innovasjon – sentrale byggestener for nytt kunnskapsbasert næringsliv.
- Forskerne i Bergen er en unik kilde for innovasjon og utvikling av nytt kunnskapsbasert næringsliv. Sparebanken Vest mener det er viktig å skape enda bedre koblinger mellom forskning og næringsliv. Derfor samarbeider vi med Bergen Teknologioverføring om en idekonkurranse der beste nye ide fra forskning i Bergen får stipend på kr. 100 000 fra Sparebanken Vest, sier direktør for bedriftsmarked Henning Nordgulen..

Årets vinner er kåret av en jury som har bestått av Audun Wiborg (Novator AS), Solveig Holm (Bergen Næringsråd), Karstein Lien (Sparebanken Vest) og Alf-Henning Drage (NHH). Kriteriene som er lagt til grunn for utvelgelsen er modenhet i produkt, markedspotensial, potensial for kommersialisering internasjonalt samt at stipendet kan bidra til å ta prosjektet ett steg videre i utviklingsprosessen.

Juryen har kåret en vinner som scorer høyt på disse kriteriene og har spesielt lagt vekt på betydningen som en videreutvikling av dette produktet kan få for svært mange mennesker.

- Alle snakker om hvor viktig nyskaping og innovasjon er. Samarbeidet med Sparebanken Vest er med å skape oppmerksomhet om at de fantastiske forskerne vi har - er viktige bidragsytere for fremtidig vekst også i vår egen region, sier daglig leder i BTO Anders Haugland.
- Stipendene gir også BTO mulighet til å intensivere vårt operative arbeide med innovasjon og nyskaping. For oss er utdelingen et av årets høydepunkt! avslutter Haugland.

Som så mange andre innovative løsninger, ble også årets vinnerbidrag oppdaget ved en tilfeldighet. En pasient med både lymfekreft og kronisk utmattelsessyndrom ble behandlet med kreftmedisinen Rituximab, som er en immunregulerende medisin som reduserer tallet på B-celler. Det viste seg at denne medisinen ikke bare bidro positivt i forhold til kreften, men pasienten ble også vesentlig bedre av utmattelsessyndromet. Dette ble starten på et forskningsprosjekt som nå viser positive behandlingsresultat for flere ME-pasienter.

Vinnerbidraget beskriver en helt ny metode for behandling av ME eller kronisk utmattelsessyndrom gjennom reduksjon av B-celler
Det er søkt patentering av metodikken som representerer et stort kommersielt potensial internasjonalt. På bakgrunn av pasientobservasjoner og litteratur har vinnerne kommet frem til en hypotese om at ME er en auto-immun sykdom. 19. oktober publiserte forskerne resultatet av en studie som viste positivt resultat for flere ME-pasienter, uten alvorlige bivirkninger. Dette studiet er den aller første erfaringen i verden på medikamentell behandling av ME. Studiet har oppnådd en rekke medieoppslag både nasjonalt og internasjonalt, og noen av verdens fremste eksperter på ME har uttalt at oppdagelsen er et gjennombrudd i behandlingen av ME.

Juryen legger vekt på det kommersielle potensialet som vinnerbidraget har internasjonalt. Samtidig gir funnene i studien håp om at et første steg er tatt på veien både mot å stille en diagnose og å finne en kur for ME. Det har iallfall tent et håp for de som er rammet av sykdommen, og vi ønsker lykke til i det videre arbeidet.

Denne prisen er en anerkjennelse av to fremragende forskere – og deres resultater som har fått oppmerksomhet av andre forskere både nasjonalt og internasjonalt.


KONTAKTINFO:

Anders Haugland
Daglig leder, BTO AS
Mob: 926 02 381 - Email: anders.haugland@bergento.no

Henning Nordgulen
Direktør bedriftsmarked, Sparebanken Vest
Mob: 952 65 990 - Email: henning.nordgulen@spv.no

Solveig Holm, juryens leder
Leder prosjektutvikling, Bergen Næringsråd
Tlf: 55 55 39 25 / 920 58 531 - Email: solveig@bergen-chamber.no

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor