Farge

Kommunen har ikke noe valg

Boligbyggingen i Bergen skal tredobles, sier byråd Filip Rygg i et intervju med Bergens Tidende 7. august 2012. Det er årlig bygget tusen boliger for lite, påpeker han. Antall husstander har i gjennomsnitt vokst med 2200 i året siden 2005, mens det er ferdigstilt i snitt 1200 boliger.

Det er positivt at byråden griper fatt i utfordringen. Byen trenger flere boliger for å møte dagens boligbehov og den ventede veksten. Og ikke minst er det nødvendig for å bremse prisoppgangen som gjør det stadig vanskeligere for unge å komme inn i boligmarkedet. Bygging av flere boliger er det viktigste tiltaket for å bremse prisveksten.

Kjernen i problemet er lav boligbygging gjennom flere år.

Noen tall kan illustrere. I 1970-årene ble det bygget i gjennomsnitt 41 000 boliger pr år her i landet. I 1970 var folketallet 3,9 millioner. Det siste tiåret er det bygget i gjennomsnitt 27 000 boliger pr. I vår passerte folketallet fem millioner.

I tillegg har urbaniseringen tiltatt. Veksten skjer i storbyregionene. Prognosene tilsier at den vil fortsette. Hordaland fylkeskommune kalkulerer med at Bergens-regionen skal vokse fra dagens 360.000 til 512.000 innbyggere i 2040. Det er en økning på 40 prosent. I det lys er det bekymringsfullt at boligbyggingen gikk ned i Hordaland i fjor, mens den økte for landet som helhet.

Det er ingen uenighet om at det må bygges flere boliger. Men hvordan?

Ett stikkord er raskere planlegging. Drammen har de siste årene vært i særklasse mest effektiv av landets ti største kommuner, viser en rapport fra Kommunenes Sentralforbund. Kommunen brukte i 2010 i gjennomsnitt 30 dager i saksbehandling på allerede vedtatte reguleringsplaner. Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim brukte mer enn ti ganger så lang tid, i følge Aftenposten. I henhold til statistikk som Bergens Tidende har innhentet, innehar Bergen bunnplassen av storbyene. Bergen bruker angivelig dobbelt så lang tid på en plansak som kollegaene i Oslo og Stavanger.

Filp Rygg legger hodet på blokken når han går så sterkt ut. Han vet han må handle. Men han har noen gode kort på hånden.

Bybanen som utvikles er ikke bare er en transportløsning. Det er også en motor i byutviklingen. Langs traseen pågår en sterk utbygging av leiligheter og næringsområder. En undersøkelse Eiendomsmegler Vest har gjort viser at utbyggingen som nå skjer, med vekt på leiligheter med gode kollektivløsninger, er i tråd med folks preferanser.

Nord i Åsane og i Arna er det planer for bygging av omkring 12.000 boliger. I Fana er det også store arealer som skal bebygges.

Et annet kort er dialog. Det er konstruktivt at han vil trekke fylkesmannen inn i et tettere samarbeid i forkant av store boligprosjekter. En dialog med fylkesmannen som statens representant, med fylkeskommunen, som har ansvaret for den regionale utvikling og med nabokommunene er avgjørende for byen og regionen. Det er også et forsonende trekk at byråden konsentrerer seg om hva byen selv kan gjøre og ikke legger ansvar og skyld på staten. Staten kan utvilsomt styrke sin innsats, blant annet når det gjelder koordinering av ulike pålegg og forenkling. Det blir et tema i neste års valgkamp. Å avvente utfallet av det ville være for passivt.

Vi håper byråden lykkes og at ord blir til handling. Det står om mer enn byrådens og byrådets ambisjoner. Det handler om å lette adgangen for unge mennesker til å etablere seg i boligmarkedet. Det handler om å gjøre regionen attraktiv for bedrifter og arbeidskraft. Det handler om Bergens-regionens vekstkraft de neste tiårene.

Ambisjonene hans er formidable. Men han har ikke noe valg.


Artikkelen stod i Bergens Tidende 12. august og i Boligavisen 15. august 2012.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor