Farge

Stabilt og godt resultat i 2012

Sparebanken Vest fikk et resultat før skatt i 2011 på 732 millioner kroner mot 800 millioner kroner i 2010. For fjerde kvartal oppnådde banken et resultat før skatt på 199 millioner kroner mot 168 millioner kroner i samme periode i 2010.

Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 2,00 kroner per eierandelsbevis.

- Banken har i 2011 opplevd god aktivitet og kan vise til en veldrevet og solid kjernevirksomhet. Vi er godt fornøyd med at vi til tross for økte finansieringskostnader har en bedring i nominell rentenetto, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Nominell rentenetto i 2011 er 1,590 (1,516) millioner kroner, tilsvarende 1,46 (1,49) % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

- Det er svært gledelig at økte provisjonsinntekter fra salg av forsikring og banktjenester bidro til løfte bankens netto driftsinntekter til 2.193 millioner kroner i 2011 fra 2,151 millioner kroner i 2010. Året som helhet har imidlertid vært påvirket av internasjonal finansuro. Dette har medført lavere resultater fra bankens finansielle instrumenter og økte innlånskostnader, fortsetter Klakegg.

GOD KUNDEVEKST OG STERK VEKST I UTLÅN OG INNSKUDD
Netto kundevekst siste år er på 5 700 privatkunder, og Sparebanken Vest har aldri hatt mer fornøyde kunder enn i 2011. Banken har i tillegg styrket sin markedsposisjon på Vestlandet.

- Dette er vi meget stolt av, og er nok et speilbilde av at våre rådgivere i løpet av de siste par årene har gjennomført et betydelig kompetanseløft som også fremover vil styrke kundens opplevelse av at vi er Vestlandets beste rådgiverbank, sier Klakegg.
Han legger til at fjoråret gav ytterligere økt produktdekning fra finanshuset Sparebanken Vest.

Frende Skade hadde ved utgangen av 2011 totalt 819 millioner kroner i bestandspremie fordelt på 76.300 kunder. Selskapet har i 2011 fått 17 400 nye kunder. Spesielt gledelig er det at bankens provisjon fra Frende Forsikring i fjerde kvartal har økt med hele 45 % sammenlignet med fjerde kvartal i 2010. Årlige forsikringsprovisjoner har nå passert 53 millioner kroner.

Banken hadde en sterk utvikling i både innskudd og utlån i 2011. Veksten i netto utlån siste 12 måneder er henholdsvis 12,5 (7,8) % i personmarkedet og 11,2 (6,6) % i bedriftsmarkedet, inkludert Sparebanken Hardanger. Til sammenligning var tolvmånedersveksten for alle norske husholdninger på 7,3 % ved utgangen av desember 2011, ifølge SSB.

STERK KAPITALPOSISJON OG MODERATE TAP
Sparebanken Vest sin finansielle posisjon er robust og banken har god kvalitet på sin utlånsportefølje med en privatmarked-andel på over 70 prosent. Bankens tap er moderate og reflekterer at det er god totalkvalitet i bankens utlånsportefølje. Sparebanken Vest tilfredsstiller videre de regulatoriske kapitalkravene med god margin.

Kapitaldekningen per 31.12.11 er på 15,6 % mot 15,0 % i samme periode i fjor (Basel II fullt implementert).

Styret foreslår overfor representantskapet et kontantutbytte på 2,00 (3,50) kroner per eierandelsbevis. Dette tilsvarer en utdelingsgrad på 56,8 %.

I henhold til gjeldende utbyttepolitikk vil styret til Representantskapets møte i mars anbefale en utbytteemisjon rettet mot egenkapitalbeviseierne. Kjøpskurs fastsettes senere.

Videre foreslås det at det deles ut 30 millioner kroner i allmennyttige midler som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet.

- Fortsatt god kjernebankdrift og ytterligere økte provisjons- og resultatbidrag fra bankens datter- og tilknyttede selskaper ventes å bidra til en positiv utvikling for Sparebanken Vest også i 2012, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Hovedtall fjerde kvartal 2011 (2010 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 254 mill. kroner (215)
Resultat før skatt: 199 mill. kroner (168)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1,24 kr (1,12)
Rentenetto: 1,43 % (1,44)
Kostnadsprosent: 1,28 % (1,26)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 9,9 % (8,3)

Hovedtall 2011 (2010 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 858 mill. kroner (927)
Resultat før skatt: 732 mill. kroner (800)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 4,55 kr (5,86)
Rentenetto: 1,46 % (1,49)
Kostnadsprosent: 1,22 % (1,20)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 8,7 % (11,3)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.

Fullstendig rapport for fjerde kvartal 2011 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30
Lars Ove Breivik, informasjonssjef, tel: 41 50 69 99

Presentasjoner:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for fjerde kvartal 2011 - onsdag 15. februar i Oslo og i Bergen.

Oslo:
Hotel Continental, Stortingsgata 24,
Onsdag 15. februar kl 08.15 ved administrerende direktør Stein Klakegg.
Frokost serveres fra kl 08.00.

Bergen:
Bølgen & Moi - Lysverket, Lars Hillesgt. 10,
Onsdag 15. februar kl 08.30 ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl 08.15.

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor