Farge

Norges Bank senker styringsrenten

På dagens rentemøte besluttet Norges Bank å senke styringsrenten med 50 basispunkter til 1,75%.

Kristina Håvås Tjønn
Makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i
Sparebanken Vest.
Foto: Sparebanken Vest

- Dette var noe i overkant av hva de fleste økonomer hadde forventet, sier makroøkonom Kristina Håvås Tjønn i Sparebanken Vest.

- Vi forventet en nedgang på minst 25 punkter, men har også operert med utsikter som skulle tilsi en nedgang på 50 punkter. Spesielt før resultatene fra Norges Banks regionale nettverk kom i forrige uke var det siste scenarioet aktuelt, siden tallene derfra indikerte at effektene fra den internasjonale uroen enda ikke viste så godt i norsk økonomi, forklarer Tjønn.

Siden forrige rentemøte har flere faktorer endret seg i favør av et rentekutt. Uroen i finansmarkedene har tiltatt og man venter nå en klart lavere vekst ute. Særlig i eurosonen er risikoen for en ny resesjon økt betydelig noe som kan gi langt større ringvirkninger på norsk økonomi enn det Norges Bank tidligere ventet. For å dempe virkningene for norsk økonomi setter Norges Bank ned styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

Aktiviteten i norsk økonomi holder seg fortsatt oppe, mye på grunn av god byggeaktivitet og vekst i oljeinvesteringer og oljerelaterte næringer, men mange forventningsindikatorer antyder nå en lavere vekst fremover. Ser vi på privat forbruk så har det utviklet seg svakere enn ventet. Norsk inflasjon ligger lavere enn tidligere anslått og langt under inflasjonsmålet.

Gjeldssituasjonen i eurosonen har også ført til betydelige problemer i penge- og kredittmarkedet hvor vi har sett at påslagene i pengemarkedet har steget i løpet av den siste tiden. Det ventes også at påslagene vil holde seg høye fremover. Den europeiske gjeldssituasjonen skaper stor usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i de nærmeste månedene. Utsikter til lav vekst og en enda lavere prisvekst gjør at et rentekutt kom som ventet.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor