Farge

Overraskende rentekutt fra Norges Bank

Norges Banks hovedstyre besluttet onsdag 14. mars å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

- Dette var noe overraskende da både vi og majoriteten i markedet hadde ventet at sentralbanken skulle holde renten uendret på dagens møte, sier rente- og valutamegler Kjetil Patrick Benson i Sparebanken Vest.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier i en pressemelding at begrunnelsen for å kutte renten til 1,5 prosent er vedvarende lavkonjunktur internasjonalt, og at den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme.
- Derfor settes styringsrenten ned, sier Olsen i meldingen.

Også ved forrige rentemøte i desember 2011 kuttet sentralbanken styringsrenten. Den gang med 50 basispunkter til 1,75 prosent. Sentralbanken sier at ”selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1¼ - 1½ prosent ut året.”

OVERRASKET: Rente- og valutamegler
Kjetil Patrick Benson i
Sparebanken Vest er overrasket over
rentebeslutningen fra Norges Bank.

Benson i Sparebanken Vest sier at den norske kronekursen svekket seg markant mot øvrige hovedvalutaer rett i etterkant av hovedstyrets annonsering.
- Det kan synes som om sentralbanken har lagt stor vekt på hensynet til den sterke kronekursen i sin vurdering, sier Benson.

På samme tid vektlegges, kanskje i større grad enn på lenge, den lave inflasjonsforventningen og at pengepolitikken innrettes mot å holde inflasjonen nær 2,5 % over tid.
– Den sterke kronekursen bidrar til å holde prisveksten lav gjennom lavere priser på importerte varer samtidig som den gjør det vanskelig for norske eksportører, og dette skjer i et klima der internasjonal økonomi ser ut til å bli svak en god stund fremover, påpeker Benson.

Hovedstyret presenterte også onsdag sine analyser i Pengepolitisk Rapport 1/12. De sier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på inflasjonsmålet som er satt til å være nær 2,5 prosent.
- Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Samtidig sier sentralbanken at skulle usikkerheten avta og veksten og inflasjonen ta seg opp, kan renten bli satt opp. Motsatt kan en forverring av den europeiske gjeldskrisen eller andre store forstyrrelser føre til at renten settes ned. En vesentlig sterkere krone kan også føre til en nedgang i renten.

Sentralbankens nye renteprognose, den såkalte rentebanen, ble også lagt frem forbindelse med rentemøtet onsdag. Den nye rentebanen er senket med 50 – 135 bps fra forrige pengepolitiske rapport, noe som var mer enn ventet. Norges Bank indikerer en styringsrente på 3,50 % ved utgangen av 2015.
- Sparebanken Vest sin prognose var at renten ville bli liggende uendret på 1,75 prosent ut 2012, men nå ser vi altså at sentralbanken anslår styringsrenten på 1,50 % helt til midten av 2013, avslutter Benson.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor