Farge

Mot normalisering av prisveksten?

Boligprisene falt i 22 av 35 boligmarkeder verden over i fjor. 13 land hadde oppgang, deriblant Norge. Vi var i selskap med India, Brasil og Estland i øverste del av tabellen.

Det var Finansavisen som nylig presenterte sammenstillingen, utført av Global Property Guide.

Norge er altså fortsatt annerledeslandet i den vestlige verden når det gjelder boligpriser. Men det vi har til felles med flere andre land er bekymringen store boligprisendringer skaper. Enten prisene faller mye - eller stiger mye.

Grunnen er at boligprisene har så stor påvirkning på økonomien. Det kan sies enda sterkere; boligprisene er en viktig del av økonomien.

For boliger utgjør den største formuen for mange mennesker. Slik er det i Norge og ellers i verden, selv om det ikke i alle land er så vanlig å eie egen bolig som her. Samtidig er store deler av bankenes utlån sikret med pant i boligkapitalen. En betydelig del av folks inntekter går med til å betjene husleie og boliggjeld.

Boligprisene har steget i de i vestlige land de siste tiårene, men utviklingen har gått i bølger. Disse bølgene har ofte sammenfalt med konjunkturskifter i økonomien.
Vi husker at krisen i verdensøkonomien høsten 2008 ble utløst i boligmarkedet i USA.

Derfor følger økonomer over hele verden - fra SPV Markets direktør Hallgeir Isdahl, via sentralbanksjef Øystein Olsen til USAs sentralbanksjef Ben Bernanke, boligprisene med argusøyne.

Hva forteller prisutviklingen her hjemme i øyeblikket?

Mye kan tyde på at vi har vært gjennom et vendepunkt, der den årlige veksttakten nå er fallende. Siden august i fjor har 12-måneders prisstigning gradvis falt fra 9,6 prosent til 7,0 prosent i februar i år. Denne utviklingen er i tråd eiendomsmeglerbransjens forventning om svakere prisstigning i 2012.

Og i USA? Investeringsbanken Goldman Sachs venter, i følge en fersk analyse, at amerikanske boligpriser vil nå bunnen i andre halvår i år, og stige noe mot slutten av året og videre i 2013

Det er for tidlig å si om de tegn vi nå ser betyr at prisutviklingen her hjemme og internasjonalt vil normalisere seg og legge seg tettere til prisutviklingen ellers i samfunnet.

Men de trekk vi har sett, gir et lite håp. Til glede for Isdahl, Olsen og Bernanke - og oss som er i eiendomsmeglerbransjen. Og ikke minst til glede for boligeiere og boligkjøpere, som vil være tjent med en boligprisutvikling som i større grad følger pris- og lønnutviklingen i samfunnet.

Rune Hansen
Adm. direktør i Eiendomsmegler Vest

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor