Farge

Norges Banks hovedstyre besluttet å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008.

Reaksjonene i pengemarkedet, like etter vedtaket:

Kronekursen styrker seg noe, men store bevelgelser opp og ned.
3 måneders NIBOR falt mest, med 0,25%-poeng. 1-10 års renter falt med ca 0,10%-poeng. Dette i løpet av første kvarteret.

Her er Norges Banks korte pressemeldingsvariant:

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 1,75 prosentenheter til 3,00 prosent med virkning fra 18. desember 2008. Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 2 - 3 prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 25. mars 2009, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye, store forstyrrelser.

- Siden utgangen av oktober er utsiktene for veksten ute og hjemme betydelig svekket. Samtidig faller prisveksten mer enn ventet. En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere styringsrenten mye denne gangen. Troverdigheten til inflasjonsmålet gjør det nå mulig å bruke pengepolitikken aktivt for å dempe utslagene av finanskrisen på norsk økonomi, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Verdensøkonomien er i en kraftig nedgangskonjunktur. Styringsrentene ute er satt vesentlig ned. Oljeprisen har falt videre. Også her hjemme ser veksten i økonomien ut til å bli markert lavere enn vi så for oss i oktober. Ny informasjon viser at bedrifter og virksomheter i Norges Banks regionale nettverk forventer fall i produksjonen og sysselsettingen de neste kvartalene.

Prisveksten er på vei ned. På den andre siden har kronekursen vært svakere enn ventet. Den lave verdien av kronen bidrar til å dempe utslagene på norsk økonomi av konjunkturnedgangen ute.

- Risikoen for en markert lavkonjunktur i norsk økonomi har økt. Samtidig er faren for at inflasjonen fremover skal bli for høy redusert. Både hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt inflasjonsmålet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting taler for at renten settes ned vesentlig, sier Qvigstad.

For å lese hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen - klikk her

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor