Farge

Sparebanken Vest har besluttet en renteøkning med inntil 0,50 %-poeng for bankens innlånsprodukter og inntil 0,45 %-poeng for utlånsproduktene.
Laveste boliglånsrente utgjør etter dette 6,20 % nominelt. Den effektive renten på laveste boliglånstilbud vil bli 6,41%, innenfor 60 prosent av forsvarlig verdi, for et boliglån på 2 000 000 kroner med løpetid på 20 år.

Renteøkningen har virkning for nye lån fra tirsdag 18. desember 2007, mens renten på eksisterende lån og innskudd vil bli endret med virkning fra onsdag 6. februar 2008.

Renteendringen er besluttet med bakgrunn i Norges Banks renteøkning med 0,25 %-poeng den 12. desember 2007, samt konkurransesituasjonen og utviklingen i pengemarkedsrenten.

Kundene vil bli tilskrevet om nye rentesatser.

Det tas forbehold om å endre beslutningen dersom det generelle rentenivået skulle endres før iverksettelse.

Mer informasjon:
Eventuelle spørsmål kan rettes til
direktør for Informasjon og Samfunnskontakt, Jørn Lekve
55 21 74 37 (952 65 973) og/eller
banksjef Rolf Grung 55 21 72 80 (90937621)

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor