Farge

Sparebanken Vest har gjennom et tilbud til ansatte solgt til sammen 38000 grunnfondsbevis SVEG til 381 ansatte i konsernet. Kursen er fastsatt til NOK 70 pr bevis etter fratrekk av rabatt på NOK 15.
Hver ansatt fikk tilbud om kjøp av inntil 100 bevis. Bankens beholdning av egne grunnfondsbevis er etter nedsalget 32000 bevis.

Følgende primærinsidere kjøpte hver 100 bevis (ny beholdning i parantes)

- Benedicte Schilbred Fasmer - direktør kapitalmarked (214)
- Arve Havnerås - styremedlem ansatterepresentant (385)
- Kate Henriksen - direktør personmarked (100)
- Anne Marit Hope - varamedlem styret (300)
- Jan Erik Kjerpeseth - viseadministrerende direktør (328)
- Stein Klakegg - administrerende direktør(1357)
- Jørn Lekve - direktør informasjon og samfunnskontakt (328)
- Tone Mattsson - styremedlem hovedtillitsvalgt(200)
- Egil Mokleiv - direktør Sparebanken Vest Boligkreditt (400)
- Henning Nordgulen - direktør bedriftsmarked(214)
- Silje Risdal Hjelmtveit - styre-/direksjonssekretær (214)
- Pål Pedersen - direktør juridisk (214)
- Bernt R. Petersen - intern revisjonssjef 785)
- Tore Salen - regnskapssjef (100)
- Bjørn Magne Sulen - varamedlem styret(600)

Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Jørn Lekve tlf. 95265973

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor