Farge

parebanken Vest har inngått en avtale om kjøp av virksomheten til Fokus Bank i Sogn og Fjordane og planlegger nytt kontor i Stryn
Offensiv satsing i Sogn og Fjordane.
Kjøpet gjennomføres som et ledd i en offensiv satsing i Sogn og Fjordane. Det vil gi banken økt tilstedeværelse og en god plattform for videre vekst i fylket. Banken har videre planer om å etablere et nytt kontor i Stryn i 2007.

Den virksomhet som overtas har filialer i Førde, Florø, Sogndal, Høyanger og Årdal. Disse har omlag 8000 kunder og 24 årsverk. Utlånsmassen er på vel 1,9 milliarder kroner hvorav omlag 600 millioner kroner er innenfor bedriftsmarkedet. Samlet innskuddsmasse er på cirka 1,1 milliard kroner.

Jan Erik Kjerpeseth
Viseadm. direktør Jan Erik Kjerpeseth
Kjøpet representerer en vesentlig styrking av Sparebanken Vests posisjon i Sogn og Fjordane. Bankens samlede utlåns- og innskuddsvolum i fylket øker med 37 prosent til cirka 7 milliarder kroner i utlån og ca 4 milliarder kroner i innskudd.

- Sogn og Fjordane er et prioritert satsings-område for Sparebanken Vest. Vi venter over tid å realisere merverdier gjennom samlokali-sering av kontorer der det er overlapping, mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene i regionen og bedre effekt av markedstiltak, sier viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest.


Sterk lokal forankring.
Det vil ikke bli oppsigelser som en direkte konsekvens av kjøpet. De ansatte vil spille en viktig rolle i Sparebanken Vest forsterkede satsing på styrking av samfunns- og næringsliv i Sogn og Fjordane.
Kundene skal fortsatt ha sine kjente rådgivere i banken, og i tillegg skal de oppleve verdi ved å være kunde i en bank med sterk lokal forankring og meget konkurransedyktige produkter og tjenester. Sparebanken Vest satser også sterkt på å bidra til å støtte den positive utviklingen fylket, blant annet gjennom gaver fra bankens allmennyttige satsing, Visjon Vest.

Det er etablert en god dialog mellom Sparebanken Vest og Fokus Bank for å sikre en smidig og god overgang, til beste for kunder, ansatte og lokalsamfunn.

Sparebanken Vest har i løpet av det siste året ekspandert både nordover og sydover, med etablering av bank og kjøp av eiendomsvirksomhet i Haugesund og Florø. I forrige uke åpnet banken nytt kontor i Etne. I 2007 åpnes det også både bank og eiendomsmeglerkontor i Stavanger og Sandnes. Det skjer videre en betydelig styrking av bankens bedriftsmarkedsavdeling i Bergen. Sparebanken Vest har en meget god økonomisk utvikling og sterk vekst.

Vederlag for virksomheten er avtalt til 220 millioner kroner. Transaksjonen gjennomføres som et kjøp av eiendeler og kundebase. Bankens beregningsgrunnlag vil øke med cirka NOK 1,275 milliarder. Transaksjonen vil ikke medføre behov for egenkapitalemisjon i banken, og representerer således en bedret kapitaleffektivitet innen bankens kjernevirksomhet.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av tilfredsstillende due diligence og godkjennelse fra representantskap. Etablering i Stryn forutsetter representantskapets samtykke.

Kontaktpersoner:
Adm. direktør Stein Klakegg 911 01 500
Vise adm. direktør Jan Erik Kjerpeseth 951 98 430
Informasjonsdirektør Jørn Lekve 952 65 973

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor