Farge

Sparebanken Vest deltok ikke i auksjonen til Norges Bank

Mandag 24. nov. 2008 ble den første auksjonen i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) avholdt.
Sparebanken Vest deltok ikke i auksjonen. Dette har sammenheng med at ordningen slik den nå lyder, ikke er en ren bytteordning, men en ordning hvor bankene pantsetter OMF mot å overta statspapirer. Å nyttiggjøre seg ordningen, vil som det fremgår av en pressemelding fra Sparebankforeningen, kunne komme i konflikt med andre låneopptak, som dels inneholder bestemmelser om pantsettelsesforbud av bankenes eiendeler.

Da innholdet i redningspakken først ble offentliggjort indikerte denne at tiltakene passet godt for banker med etablerte ordninger for OMF. Slik virkemiddelpakken foreløpig er innrettet, treffer den altså ikke etter intensjonen og de overordnede føringer.

Dette er en juridisk problemstilling som har vært vurdert de siste dagene. Forholdet har vært løpende bearbeidet med sentrale aktører. Sparebanken Vest er i dialog med Sparebankforeningen, sentrale myndigheter og Norges Bank med mål å få justert retningslinjene slik at den kan benyttes som tiltenkt av bankene i de kommende auksjoner.

Norske banker byttet til seg statspapirer for 10 milliarder kroner i auksjonen 24. nov. Etter det vi kjenner til, deltok svært få banker i den første auksjonen.

Vi understreker at Sparebanken Vest har en tilfredsstillende likviditetssituasjon. Mandag emitterte Sparebanken Vest Boligkreditt AS sitt første obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) på 4,5 milliarder kroner. Dette vil uansett kunne gi Sparebanken Vest mulighet til å øke sine lånemuligheter i Norges Bank med tilnærmet samme beløp. Banken kan også selge OMF i markedet.

Sparebanken Vest kan som tidligere meldt i tillegg benytte adgangen til å by på F-lån med 2 års løpetid.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor