Farge

Pressemelding fra Sparebanken Vest - Bergen, 16. november 2007
Klimafondet skal investere i selskaper som bidrar til klimavennlige løsninger. Sparebanken Vest inviterer andre aktører til å bidra til fondet, slik at det raskt kan bygges opp et Klimafond med kraftig økonomisk muskel og betydelig kompetanse.

Adm.dir. Stein Klakegg
- I år har vi så langt gitt 16 millioner kroner til ulike tiltak innenfor forskning og formidling av kunnskap om klimaeffekter. Tiden er inne for å ta ett skritt videre. Nå ønsker vi å bidra med et stort løft på 100 millioner kroner til et eget klimafond, og vi håper at mange andre bidragsytere slutter seg til fondet, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Det var på Bergens Næringsråds årsmøteseminar fredag 16. november at Stein Klakegg slapp nyheten om etableringen av det nye klimafondet. Tiltaket ble umiddelbart godt mottatt fra den rekordstore forsamlingen av næringslivsledere på Vestlandet.

Klimabyen Bergen
Klimafondet vil bli organisert på utsiden av Sparebanken Vest, for å få med andre samarbeidspartnere og investorer. Sparebanken Vest ønsker å bidra med midler og til sammensetningen av et kompetent forvaltermiljø. Målet er at fondet raskt får betydelig størrelse med et forvalterteam med økonomisk kompetanse kombinert med miljø - og klimakompetanse. Fondet vil derfor bidra til å styrke Bergens posisjon som Klimabyen.

Redusere utslipp, skape ny ren energi
Aktuelle investeringsområder kan være bedrifter eller konsepter som reduserer dagens utslippsnivå fra industri- og energiproduksjon, produksjon av ”ren” energi som solenergi, vind- og bølgekraft m.m. Fangst og lagring av CO2-utslipp fra gasskraftverk er også nært å tenke på. Investeringsområdet som et slikt fond eller selskap må konsentrere seg om, er tidlig fase, der ferdigstilling og markedsintroduksjon av nye klima- og miljøtiltak i stor skala prioriteres.

Vestlandet har ressursene
- Vi håper at etableringen av Klimafondet vil bli hilst velkommen av så vel gründere, industrien, investorer og ikke minst fra politisk hold. Det vil være også i tråd med vår visjon om å være en drivkraft i samfunns- og næringsutviklingen i vår region siden det er spesielt Vestlandet som har kompetanse og naturressurser i både dagens og fremtidens energiproduksjon, sier Stein Klakegg.

Mer informasjon:
Administrerende direktør Stein Klakegg
55 21 72 60 - 911 01 500
Direktør for Informasjon og Samfunn Jørn Lekve
55 21 74 37 - 952 65 973

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor