Farge

Sparebanken Vest er i dag gjort kjent med at SpareBank1 Gruppen AS fikk medhold i kjæremålet om bruk av unntaksklausul med oppsigelsestid på 3 måneder ved avslutningen av distribusjonsavtaler for forsikringsprodukter.
Avgjørelsen er overraskende, i lys av at Sparebanken Vest fikk fullt medhold i første rettsinstans i september, hvor ordinær oppsigelsestid etter avtalen på 12 måneder ble stadfestet.

Sparebanken Vest har avtaler om etterprovisjon fra SpareBank1 Gruppen både på skade- og liv porteføljene i henholdsvis 4 og 6 år med en nedtrappingsmodell. I 2006 hadde Sparebanken Vest 73 millioner kroner i provisjonsinntekter fra forsikringssalg.

Kjennelsen innebærer at Sparebanken Vest ikke lenger får distribuere SpareBank1 Gruppens forsikringsprodukter. Sparebanken Vest understreker at kundene fortsatt vil ha sin forsikringsdekning. Sparebanken Vest er dessverre i en kort periode avskåret fra selv å betjene egne forsikringskunder.

Sparebanken Vest vil fra 2008 distribuere forsikringsprodukter fra det nye selskapet Frende Forsikring. Etableringen av Frende Forsikring er godt i rute.

Bak Frende Forsikring står Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank og Sparebanken Vest.
Frende Liv og Frende Skade vil bidra til økt konkurranse i markedet og dermed større valgmuligheter for kundene.

Kontaktpersoner:
Administrerende Direktør Stein Klakegg
telefon 911 01 500
Viseadministrerende Direktør Jan Erik Kjerpeseth
telefon 951 98 430
Direktør Informasjon og Samfunnskontakt Jørn Lekve
telefon 952 65 973

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor