Farge

Vestlandet kan få utslippsfri ferge

Fergesambandet Hjellestad-Klokkarvik kan få Norges første utslippsfrie ferge. Teknologien er utviklet av Prototech ved Christian Michelsen Research i Bergen. Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest har vært med å finansiere teknologien.

Fergesambandet Hjellestad-Klokkarvik kan få Norges første utslippsfrie ferge.
Teknologien er utviklet av Prototech ved Christian Michelsen Research i Bergen. Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest har vært med å finansiere teknologien.

Fergen skal drives med elektriske motorer. Det vil i seg selv være en nyvinning. Men det som gjør prosjektet unikt er teknologien som produserer kraften. Det skjer ved hjelp av brenselsceller. I en brenselscelle finner det sted en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og oksygen i luften og det genererer elektrisk kraft.

Systemet vil bygge på erfaringene med fergen MF Vågen, som gikk i prøvedrift med elektrisk fremdrift mellom Zachariasbryggen og Akvariet i sommer. Kraften da ble levert av batterier. I høst ble båten testet med hydrogendrevne brenselsceller som kraftprodusent.

- Testen var vellykket, og nå vil Prototech ta et steg videre, sier prosjektleder Tomas Ryberg.

Prosjektet med brenselscelleldrift på MF Vågen var i stor grad finansiert gjennom eksterne midler. Sparebanken Vest var blant de første som gikk inn med midler i prosjektet.

- Dette har vært en del av Visjon Vests satsing på klimarelaterte prosjekter. Det er
viktig å stimulere de innovasjonsmiljøene i Bergen som utvikler teknologi for å
møte klimautfordringene, sier banksjef Harald Queseth.

Prototech har i høst søkt Forskningsrådet om midler til å designe et brenselscellebasert fremdriftssystem på fergen Hjellestad-Klokkarvik.

- Hordaland fylkeskommune, som gjennom Skyss er ansvarlig for driften, er svært positiv, opplyser Tomas Ryberg i Prototech. Det er for tidlig å si når løsningen kan være på plass.

Norge er kommet lenger enn de fleste land med brenselcelleteknologi i skip. Supplyskipet Viking Lady startet forsøkene for ett år siden med brenselceller drevet av naturgass (LNG). Men teknologien har ikke vært brukt i passasjertrafikk.

- Fremdriftsmaskineri basert på brenselceller kan redusere CO2-utslippene fra skip fra 30 til 100 prosent avhengig av teknologisk løsning. Like viktig er reduksjonen av NOx- og partikkelutslipp, som er tilnærmet 100 prosent, sier Tomas Ryberg.

 


 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor