Farge

Rentekutt i Norges Bank

Torsdag 29. oktober senket Norges Bank styringsrenten med 0,5 %-poeng. Bankenes kreditrente i Norges Bank er nå 4,75%. Også den amerikanske sentralbanken foretok et tilsvarende kutt, men her er renten nå kommet ned i 1%.
Signaler om ytterligere rentekutt
Norges Bank signaliserte at ytterligere rentekutt er på trappene. Det ventes nå et kutt på 25 basispunkter på neste rentemøte 17.desember. Norges Banks rentebane indikerer en rentebunn på 3,75% i første kvartal 2010. 3 mndrs. NIBOR og de nærmeste FRA-kontraktene steg umiddelbart med omlag 25 basispunkter etter at rentebeslutningen og den nye rentebanen ble kjent. Det kan dermed synes som om markedet hadde forventet en noe lavere rentebane.

I pressemeldingen fra Norges Bank fremgår det at banken på grunn av den siste tidens kronesvekkelse vurderte å kutte renten med kun 0,25%-poeng. Sentralbanken mener imidlertid at kronesvekkelsen er midlertidig, og at kronen vil stryrke seg etter hvert som forholdene i finansmarkedet bedrer seg. Hvis så ikke skjer kan vi få en høyere rentebane enn det sentralbanken nå har skissert.

Samtidig med rentebeslutningen kom sentralbanken også med en pressemelding hvor de lemper på kravene til sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. Beslutningen om at flere papirer nå kan brukes som sikkerhet er sannsynligvis gjort for at flere banker skal kunne delta i Norges Banks tilførsel av F-lån med 2 års løpetid. Det antas derfor at denne midlertidige deponerigsadgangen vil gjelde minst til første kvartal 2010. Beslutningen vil ventelig bedre likviditeten i obligasjonsmarkedet - også for bankobligasjoner - siden deponert volum av andre obligasjoner nå øker, og bankobligasjonene bare kan utgjøre max 35% av deponert volum.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor