Farge

Endringer i Finansavtaleloven

Finansavtalelovens kapittel om ” Innskudd og betalingstjenester” endres med virkning fra 01.11.09. Dette er en følge av et EU-direktiv om betalingstjenester (Payment Service Directive).

Bankens og kundenes rettigheter vil i større grad fremgå i de nye avtalevilkårene. Dette ivaretas i de nye ”Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold” samt øvrige avtaler om innskudd og betalingstjenester

Nedenfor finner du en kort redegjørelse for de viktigste endringene i kontoavtalen

 • Godskriving av konto
  Ved innbetaling i kontanter og annen godskriving av konto beregnes rente av det godskrevne beløpet fra og med den dag beløpet godskrives kontoen.

 • Vekslingskurs
  Ved bruk av kort i utlandet vil vekslingskursen som er benyttet fremgå av kontoutskriften.

 • Varslingsfrist ved endring av avtalevilkår
  Lovens §18 innfører to måneders varslingsfrist hvis banken endrer avtalevilkår til skade for forbrukerkunder. Denne varslingsfristen på to måneder gjelder også ved rentenedsettelser på innskudd og gebyrøkninger for forbruker. Ovennevnte varslingsfrist på 2 måneder gjelder ikke for næringslivskunder.

 • Misbruk av konto eller betalingsinstrumenter
  Hvis kortet blir misbrukt, må kortholder nå dekke NOK 1 200 (økt fra NOK 800) av beløpet som en egenandel. Grensen oppad ved grov uaktsomhet eller ved manglende eller sen melding økes til NOK 12 000 (fra NOK 8 000). Hvis kunden med vitende og vilje lar kortet bli misbrukt, er det ingen beløpsbegrensninger oppad for kundens ansvar.
  Forannevnte beløpsgrenser på kr 1 200 og kr 12 000 gjelder også ved andres misbruk av kundens nettbank. Ved kundens egne feil i nettbank er kunden selv ansvarlig, for eksempel der kunden har tastet uriktig beløp eller feil kontonummer i nettbanken.
  Som tidligere må kunden melde fra til banken uten ugrunnet opphold ved tap av kort/andres misbruk av konto eller betalingsinstrumenter. Dert er et innført en maksimal reklamasjonsfrist på 13 måneder fra den uberettigede belastningen skjedde. 

 • Utenlandsbetaling
  Betalinger til og fra utlandet blir godskrevet samme dag som banken har mottatt innbetalingen. Dette gjelder betalinger i norske kroner eller euro fra utlandet til en norsk kronekonto. Fra 1. november er det påbudt med delte omkostninger for de fleste typer betalinger til EU/EØS-området (inkl. Sveits). Det betyr at avsender og mottaker betaler omkostningene i hver sin bank. Sparebanken Vest vil derfor endre omkostningsvalgene "mottaker betaler alle omkostninger" og ”avsender betaler alle omkostninger" til ”avsender betaler kun omkostningene i Norge” (delte omkostninger).

For nye kunder gjelder de nye vilkårene fra 1.11.09.

Ytterligere informasjon
Vi vil sende deg ytterligere informasjon om endringene på nyåret. Endringer i loven som er til din fordel vil allikevel tre i kraft 1. november. Dette vil f.eks gjelde bestemmelser om lengre varslingsfrist. Der endringen er til ulempe for deg, f.eks økt egenandel ved misbruk av kort, vil den ikke tre i kraft før en måned etter at du har mottatt de nye vilkårene. Som kunde vil du da være bundet av nye avtalevilkår en måned etter at banken har sendt varsel om endringene.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor