Farge

Sparebanken Vest har et resultat før nedskrivninger og skatt på 249 millioner i tredje kvartal 2009. Det er 30 millioner bedre enn andre kvartal 2009 og 124 millioner bedre enn i tredje kvartal i 2008.

- Vi er godt fornøyd med at vi viderefører resultatnivået fra andre kvartal. Markedsposisjonen og kundetilfredsheten er styrket og basisvirksomheten er god. Vi leverer tilfredsstillende resultater selv med 93 millioner i tapsnedskrivinger i tredje kvartal, sier Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest.

Fremgangen fra andre kvartal er i all hovedsak knyttet til utviklingen i netto andre driftsinntekter og lavere driftskostnader. Rentenettoen er fortsatt tilfredsstillende og var 1,52 % i tredje kvartal mot 1,57 % i tredje kvartal 2008. Rentenettoen er påvirket av fallende rentenivå og reprisinger.

- Eiendomsmegler Vest har styrket sin posisjon ytterligere og fortsetter fremgangen fra forrige kvartal, sier Klakegg.

For Sparebanken Vest er det også gledelig at satsingen på Frende Forsikring viser en lovende utvikling. Etableringen ligger godt an i forhold til planene. Nysalget er betydelig og antall kunder som velger Frende som forsikringspartner er økende.

Sauda Sparebank og Sparebanken Vest har nå fått alle nødvendige tillatelser til å kunne gjennomføre fusjon, som blir en av de første sparebankfusjonene etter ny lov som trådte i kraft 1. juli.

Sparebanken Vests kapitaldekning er god og vil bli ytterligere styrket med ca 2 %-poeng gjennom fondsobligasjon på 960 mkr fra Statens finansfond. (Behandles i bankens representantskap 29. oktober). 

Finansielle hovedtall 3. kvartal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. kv 2009

Pr 30.9.2009

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt

249 (125) mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

557(450) mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før skatt

156(68) mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 (361) mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis

3,06 (0,47) kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,33(5,51) kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentenetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,52(1,64) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,58(1,57) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapsmessig kostnads-/inntektsrelasjon

52,2(68,1) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,8(63,5) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,61 (1,73) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,48(6,69) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsgrad (ultimo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,6(58,0) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,6(58,0) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likviditetsindikator (ultimo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102,0 (102,3) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102,0 (102,3) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,49 (10,79) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,49(10,79) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,96(12,47) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,96(12,47) %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlignbare tall for 2008 i parentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Stein Klakegg, administrerende direktør, tlf. 911 01 500
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tlf. 951 98 430
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør Kapitalmarked, tlf. 950 60 034

Presentasjon

Banken vil legge frem regnskapet etter 3. kvartal 2009 onsdag 28. oktober kl.08.15 i Shippingklubben, Haakon VII’s gate 1, Oslo.

 

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor