Farge

Fortsatt resultatfremgang og økte markedsandeler for innskudd og utlån

Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 189 millioner i tredje kvartal 2010, opp 33 millioner sammenlignet med tredje kvartal i 2009. Akkumulert per 30.09.2010 er resultatet før skatt 632 millioner, opp fra 352 millioner på samme tid i fjor.


- Resultatveksten skyldes først og fremst god vekst i driftsinntektene og lavere nedskrivninger på utlån og garantier, sier administrerende direktør Stein Klakegg.
- Sparebanken Vest har vekst i nominell rentenetto og samtidig er vi godt posisjonert for fremtidig vekst, fremhever Klakegg.

Nedskrivninger på utlån og tap på garantier er 29 millioner i tredje kvartal, mot 93 millioner i tilsvarende kvartal for 2009. Akkumulerte nedskrivninger på utlån og tap på garantier for årets ni første måneder er 80 millioner, mot 205 millioner i samme periode i fjor.

Bankens akkumulerte driftsinntekter per 30.september er på 1.603 millioner mot 1.419 millioner per 30.09.2009.
Driftskostnadene utgjør 322 millioner i tredje kvartal, sammenlignet med 272 millioner i tredje kvartal 2009. Det er høy aktivitet og god lønnsomhet i konsernet, og konsernet er fortsatt i en strategisk utviklingsfase. Administrerende direktør Klakegg påpeker at kostnadsveksten også må sees i sammenheng med inntektsveksten.

- Dette gjenspeiles blant annet ved at Sparebanken Vest gjennom Frende Skade nå har gjenvunnet nærmere 80 prosent av sin tidligere forsikringsbestand siden oppstarten av forsikringssalget for Frende Forsikring for vel to år siden, forteller han.
- Vi gleder oss over en fortsatt positiv utvikling i Frende Skade der den totale premiebestanden nå er om lag 534 millioner kroner fordelt på omkring 54,000 kunder, presiserer Klakegg.

Konsernets kapitaldekning basert på overgangsordningen er uendret i tredje kvartal. Målt etter BASEL II er kapitaldekningen styrket. Basel-komitéen har i tredje kvartal publisert nye kapitalkrav.
- Kravene fases inn fra 2013, og skal være fullt implementert i 2019. Konsernet Sparebanken Vest tilfredsstiller i dag de nye kravene med god margin, sier Stein Klakegg.

Hovedtall 3. kvartal 2010 (tilsvarende tall for 3. kvartal 2009 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 218 mkr (249)
Resultat før skatt: 189 mkr (156)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 1.32 kr (1.53)
Rentenetto: 1.47 % (1,52)
Kostnadsprosent: 1.23 % (1.16)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 10.0 % (10.6)

Hovedtall akkumulert per 30.09.2010 (tilsvarende tall per 30.09.2009 i parentes):
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt: 712 mkr (557)
Resultat før skatt: 632 mkr (352)
Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis: 4.79 kr (3.16)
Rentenetto: 1.51 % (1.58)
Kostnadsprosent: 1.18 % (1.27)
Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert: 12.2 % (7.5)

Mer informasjon:
Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon.
Fullstendig delårsrapport for tredje kvartal 2010 finnes også på www.spv.no.

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, administrerende direktør, tel: 91 10 15 00
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tel: 95 19 84 30
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør Kapitalmarked, tel: 95 06 00 34

Presentasjon:
Sparebanken Vest legger frem regnskapstall for 3. kvartal 2010 - onsdag 27. oktober i Oslo og i Bergen.

Oslo:
Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, onsdag 27. oktober kl. 08.15 ved administrerende direktør Stein Klakegg.
Frokost serveres fra kl. 08.00.

Bergen:
Bølgen & Moi - Lysverket, Lars Hillesgt. 10, onsdag 27. oktober kl. 08.30 ved viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth.
Frokost serveres fra kl. 08.15.


 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor