Farge

Vestlandet må trekke til seg kompetanse

Oslo har klart steget fra tradisjonell industri til et kunnskapsbasert næringsliv. Spørsmålet er om Vestlandet klarer det samme. Professor Victor Norman tror evnen til å holde på høyt utdannet arbeidskraft vil være avgjørende.

Verden er inne i en enorm økonomisk og teknologisk endring. Spørsmålet er om Norge og Vestlandet vil surfe på denne bølgen, eller om man vil bli knust under forandringene som kommer.

– Vi har foreløpig bare sett begynnelsen på de forandringene som kommer. Men omstillingen handler ikke om å gå fra en veldefinert tilstand til en annen. Den økonomiske utviklingen går i retning av et stadig større mangfold, sa Victor D. Norman, professor ved NHH i Bergen, under Vestlandskonferansen i Stavanger. Professoren synes den grunnleggende omstillingsevnen i næringslivet i Norge er ganske høy.

– Rundt 20 prosent av arbeidsstokken i Norge bytter jobb hvert år, uavhengig av konjunkturene. 10 prosent legges ned, mens det skapes 10 prosent nye jobber. Felles for de nye jobbene er at de krever høyere kompetanse enn de gamle. Norge har i dag over en million personer med høyere utdanning. Dette er et svært godt grunnlag for et kunnskapsbasert næringsliv. Dette utdanningsgrunnlaget vil i motsetning til oljeproduksjonen ha en varig effekt, sier Norman.

Men han tror ikke nødvendigvis at eksisterende næringer kommer til å forsvinne.

– Gamle næringer dør veldig sjelden. Grunnen til dette er at sjokkene som virker negativt på næringslivet gir muligheter for den enkelte bedrift, forteller Norman.

Oslo har gått fra å være en industriby på 80 tallet til i dag å være preget av kunnskapsintensiv tjenesteytelse. I dag er det norske industrityngdepunktet på Vestlandet. Norman tror det vil tvinge seg frem et mer kunnskapsbasert næringsliv også i vest.

– I dag kan bare en liten del av Vestlandet kunne sies å være kunnskapsindustri. Og så må vi spørre oss selv om det eksisterende næringslivet er et godt utgangspunkt for å skape de arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden. I dag er mye oljebasert, og petroleumsnæringen er en fremtidsnæring, men ikke her i landet. I tillegg har vi en stor metallindustri. Det er ikke dette man skal leve av i fremtiden. For å skape nye næringer må man kunne trekke til seg folk med høy utdanning, sier Norman.  

I dag har ikke Vestlandet noe spesielt høyt utdanningsnivå. Med unntak av aksen Stavanger – Bergen, ligger man rundt landsgjennomsnittet. Oslo og Akershus ligger derimot langt over resten av landet.

– Høyt kvalifiserte folk flytter dit arbeidsmarkedet er best. I Norge er det i Oslo. Jeg har vanskelig å se hvordan Vestlandet skal klare å holde på sine 250 000 høyt utdannede uten å få flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Vi trenger noe mer enn den oljebaserte industrien vi har i dag. For å lykkes i de endringene som kommer må bedriftene enten ha høyomstillingsevne, ellers må man kunne skape noe nytt. Oslo har gjort stor suksess med å skape nye næringer, påpeker Norman, som ikke er sikker på at Vestlandet skal klone hovedstadens suksess.

– Det finnes en småbedriftsdynamikk på Vestlandet som du ikke finner andre steder. Det er mulig at man her er mer omstillingsdyktig enn i Oslo. Jeg tror Vestlandet må bli en mangfoldig landsdel, der man sikter mot en kunnskapsbasert vekst både i eksisterende næringer og gjennom aktivt å bygge et nytt utgangspunkt. Hvis vi velger enten eller, kan vi fort ende opp med ingenting, avslutter Norman.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor