Farge

Styringsrenten uendret på 1,5%

Norges Bank forklarte at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn hva de tidligere har anslått. Samtidig har uroen økt i internasjonale finansmarkeder. I sum fører dette til en uendret rente.
Hallgeir Isdahl

Hallgeir Isdahl, leder SPV Markets.

Norges Bank pekte også på at de svake vekstutsiktene i Europa og at den forventede oppgangen i rentene internasjonalt er skjøvet ut i tid.

I sist Pengepolitiske Rapport (1/2012) anslo Norges Bank at styringsrentene ville ligge uendret på 1,5% ut året. Norges Bank forklarte i denne omgang at det ikke foreligger ny informasjon som endrer vesentlig på dette bildet.

Vårt hovedscenario er at rentene internasjonalt og da spesielt med tanke på Europa vil ligge lavt en tid fremover.

Vi endrer ikke på våre renteprognoser etter dagens vedtak fra Norges Bank og tror fortsatt ikke på en renteheving før i første kvartal 2013.

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor