Farge

Makroøkonomisk kommentar

Det er nå et år siden uroen i USA startet, og få visste da at det skulle bli opptakten til tidenes største finanskrise. Sub Prime krisen i USA førte til fall for flere hedgefond og store tap for investeringsbankene, primært i USA, men etter hvert også i Europa og Asia. Boligprisene i USA har fortsatt en negativ trend, og mindre heldige investeringer fra en del internasjonale investeringsbanker har gitt gjenlyd i finansmarkedets korridorer.
Ut over sommeren har vi sett de store boligutlånsgigantene Freddie Mac og Fannie Mae gå teknisk konkurs, og at amerikanske myndigheter gjennom store lån har reddet selskapene for igjen å berge millioner av amerikanske boligeiere fra en ublid skjebne. Den negative utviklingen har fortsatt med en rekke bankfusjoner og kuliminerte med at den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers Holding måtte erklære seg konkurs. I tillegg måtte den amerikanske sentralbanken overta som hovedeier for verdens største forsikringsselskap American International Group (AIG).

Norske banker har vært mer moderat i sine investeringer og er lite eksponert mot investeringer i lite kredittverdige verdipapirer. Likevel merkes finanskrisen også i Norge. Både i rentemarkedet, valutamarkedet og i aksjemarkedet har det de siste månedene vært betydelig større bevegelser enn normalt.

Oslo Børs oppleves som en usikker børs. Da det ble kjent at banker som Lehman Brothers Holding gikk konkurs skydde investorene usikkerhet og trakk seg raskt ut av børsen. Børsen har opplevd et skikkelig fall hvor finansaksjene har måtte tåle en spesiell tøff behandling. Ettersom Oslo Børs er veldig korrelert med oljeprisen reagerer børsen lett på endringer i oljeprisen. Etter en periode med en voldsom økning i oljeprisene, har det i løpet av de siste månedene kommet meldinger om at bensinforbruket i USA har vært lavere enn forventet, oljelagrene i Kina er høyere enn forventet og finansielle investorene har sikret gevinstene. Dermed har vi fått et ”dramatisk” fall i oljeprisene, som også gjenspeiler seg med negativ utvikling i aksjene på Oslo Børs. I uroen har kronen svekket seg mot utenlandsk valuta blant annet fordi investorene trekker seg ut av små valuta da risikoappetitten er mindre i en urolig periode. Banksektoren har fått merke finansuroen på kroppen da uroen har ført til en markant økning i kredittspreadene. De høye kredittspreadene indikerer at finansuroen ikke er over, og at tilliten mellom bankene ikke er gjenopprettet. En økning i fundingkostnadene til bankene fører igjen til en økning i lånerentene.

Norges Bank besluttet onsdag 24.september å holde styringsrenten uendret på 5,75 %. Begrunnelsen for å holde den uendret var uroen som herjer i finansmarkedene, og utsiktene til lavere vekst både hjemme og ute. Imidlertid så poengterte sentralbanken at prisveksten er høyere enn ventet, men det ventes at denne veksten skal gå gradvis ned. Det ser nå ut som om rentetoppen er nådd og at neste steg vil være kutt. Styringsrentene ser også ut til å være på vei ned hos våre handelspartnere. Fra USA øker troen på rentekutt etter at veksten i økonomien fortsatt faller og flere banker går konkurs. Det er også forventet at den europeiske sentralbanken vil kutte rentene over årsskiftet.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor