Farge

Vestlandskonferansen 2006. Vestlandskonferansen samlet vel 200 deltakere fra politikk, næringsliv, samfunns- og kulturliv.
- Politikk for marin verdiskaping - veien videre

Helga Pedersen
- Satsing på oppdrett av torsk har gitt resultater
- Næringen for oppdrett av torsk er nå preget av optimisme og vilje til investeringer. Mange av de utfordringer næringen har møtt så langt er løst, sa fiskeriminister Helga Pedersen i et foredrag under Vestlandskonferansen i Ålesund mandag 25. september. Men hun innrømmet at tilgang på risikokapital i vekstfasen er viktig for å kunne utvikle nye arter i oppdrett. 

Roald G. Bergsaker
- Trenger 400 millioner til oppdrett av nye arter
- Kapitaltilgangen til selskaper som satser på oppdrett av nye arter må styrkes vesentlig. For å realisere måltallene for produk-sjon av torsk og kveite i 2010 trenger næringen 350 millioner kroner, og i tillegg trengs det 50 millioner kroner for å bygge produksjons-volum for andre marine arter. Dette opplyste fylkesordfører i Rogaland, Roald G. Bergsaker, i sitt foredrag på Vestlandskonferansen i Ålesund mandag 25. september.

- Industriens fremtid på Vestlandet

Leif-Arne Langøy
- Vekst ute skaper vekst hjemme
- Aker er et kystkonsern, og ho-vedutfordringen for det kystindu-strielle næringslivet på kort sikt er tilgang på kompetent arbeids-kraft. Det sa konsernsjef og styreleder i Aker ASA, Leif-Arne Langøy, på Vestlandskonferan-sen i Ålesund i dag. Langøy fremholdt i sitt foredrag at etableringer internasjonalt bidrar til å forsterke grunnlaget for konsernets virksomheter i Norge.

- Kommunikasjonar i vest

Liv Signe Navarsete
- Dobbeltspor til Jæren og i Bergen
Anleggsarbeidet med nytt dob-beltspor Stavanger - Sandnes kommer til å starte i oktober i år. Det blir også planlagt utbygging til to spor på strekningen Bergen stasjon - Fløen. Det opplyste samferdselsminister Liv Signe Navarsete på Vestlandskonfe-ransen i Ålesund tirsdag 26. september.

- Felles billett- og rabattordning på riksveifergene
Fra 1. januar neste år innføres felles billetterings- og rabatt-ordning på riksveifergene basert på verdikort i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Ordningen vil kunne bli innført i hele landet ett år senere. Det opplyste samferdsels-minister Liv Signe Navarsete på Vestlandskonferansen i Ålesund tirsdag 26. september.


- Pressa si rolle

- Mediekritikk på Vestlandskonferansen
- Pressen har skrevet så lenge om vårt ”brutaliserte arbeidsliv” at det blant folk flest oppfattes som en sannhet. I dagens sykelønnsdebatt bidrar ikke slike usaklige påstander til at folk blir særlig friskere, heller tvert i mot.
NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, ble på Vestlandskonferansen tirsdag 26. september utfordret til å si sin mening om pressens sin rolle i forhold til nyskaping i nærings-livet, og sparte ikke på konfekten: - Vi er flinke til å kose oss med misnøyen her på berget! Til tider får det ”brutaliserte arbeidsliv” langt bedre plass i pressen enn det gode arbeidsliv.
Sjefsredaktørene Harald H. Rise (t.v.), Sunnmørposten, Einar Hålien, Bergens Tidende, Tom Hetland, Stavanger Aftenblad og Jan Atle Stang, Firda ble oppfordret til å skrive mer om gründere av NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg.Kontaktperson Vestlandskonferansen 2006:
Banksjef Harald Queseth, Sparebanken Vest Tlf. 926 58 900

Se hele programmet
Les mer om Vestlandskonferansen

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor