Farge

Oslo Byfogdembete har i dag avsagt kjennelse i favør av Sparebanken Vest i forbindelse med at Sparebanken Vest krevde midlertidig sikring av sitt krav om rett til forsikringsdistribusjon.

Kjennelsen innebærer at Sparebanken Vest kan fortsette salg av forsikringer levert av SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Livsforsikring AS inntil endelig oppsigelsestid utløper, 15. juni 2008.

Bakgrunnen for saken er tvist om oppsigelsestidens lengde etter at SpareBank1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Livsforsikring AS sa opp distribusjonsavtalene med Sparebanken Vest den 15. juni i år. Sparebanken Vest har sammen med andre frittstående sparebanker under etablering nye forsikringsselskaper innen skade og liv. SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Livsforsikring AS la til grunn at oppsigelse derfor kunne skje med 3 måneders varsel, noe Oslo Byfogdembete nå har avvist.

Det presiseres at kjennelsen ikke er rettskraftig.

Kontaktpersoner:
Administrerende Direktør Stein Klakegg
telefon 911 01 500

Direktør for Informasjon og Samfunnskontakt Jørn Lekve
telefon 952 65 973

Juridisk Direktør Pål Pedersen
telefon 906 20 822

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor