Farge

Store svingninger i aksjemarkedene

Det er stor uro og frykten rår på verdens børser og i finansmarkedene. Aksjemarkedene både i Norge og i utlandet har falt markant siden slutten av juli og dette skaper bekymring hos kunder som har investert sparepengene sine i ulike verdipapirer og fond.
Økonomene i Sparebanken Vest tror aksjemarkedene kommer til å være volatile (svinge) også i tiden fremover, men anbefaler likevel kunder til å fortsette å følge sine spareplaner.

Forløperen til de siste dagenes dramatiske børsfall er gjeldsfrykt og frykt for lavere vekst på begge sider av Atlanteren. Når så kredittratingbyrået Standars & Poor’s i tillegg nedgraderte amerikansk statsgjeld fredag kveld forrige uke, medførte det ytterligere usikkerhet og fall i aksjekurser mandag.
- Fellesnevneren for fallet er kraftig svekket tillit til amerikanske og europeiske politikeres evne til å håndtere gjeldsproblematikken på en god måte, sier analytiker Tormod Vågenes i Sparebanken Vest.

- Inntil vi ser en tydelig tverrpolitisk enighet og vilje til større politiske omstillinger og reformer med hensyn til å tilpasse de berørte landenes økonomi til en bærekraftig håndtering av gjelden, vil vi trolig få svært urolige markeder med store svingninger, fortsetter Vågenes.

Han påpeker at for fondssparere er det gunstig å fortsette sine spareplaner og ha et langsiktig perspektiv på sparingen. På den måten sørger fondsspareren for at man naturlig kjøper aksjer også når de er ”på bunn”.

Forsøk på å ”time” topper og bunner i aksjemarkedet er svært vanskelig, og er vanskelig også for profesjonelle investorer.
- På den andre siden er aksjer i dag relativt billige, inntjeningen i selskapene har vært grei. Oslo Børs handler i disse dager på nivåer for pris/bok1 på cirka 1,4 og P/E2 på under 9. Det tilsier at mye elendighet allerede er priset inn, sier Vågenes.
- I utgangspunktet taler dette for at svingningene like gjerne kan komme rundt og over dagens nivå og ikke nødvendigvis lavere, forsetter han.

Vågenes mener prisnivå og inntjening gir rom for oppgang ved politisk avklaring, og at det dermed også er risikabelt å selge seg ut på dagens nivå. 

1 Pris/bok-forholdet er et mål på verdien som brukes av finansanalytikere og investorer. Det representerer markedsverdien av egenkapitalen i forhold til bokført verdi av egenkapitalen.

2 P/E (price/earnings ratio): Angir forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr. F. eks. om et selskap med aksjekurs på 100 kr tjener 10 kroner per aksje, blir P/E-tallet 10 (100 delt på 10).

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor