Farge

Fortsatt prisoppgang

Boligprisene steg med 1,5 prosent i april. Den årlige veksttakten i boligprisene har hatt en fallende kurve siden i fjor høst. Det ga håp om at prisveksten skulle dempes.

De sterke apriltallene viser imidlertid et brudd på denne trenden. Prisveksten på 8,5 prosent siden april 2011 viser at boligmarkedet fortsatt preges av en sterk underliggende etterspørsel.

På denne plass har vi flere ganger påpekt at tilbudet er for lavt til å møte etterspørselen. Dét er en viktig årsak til prisveksten. Etterspørselen kan ha blitt ytterligere styrket av den overraskende rentenedsettelsen fra Norges Bank i mars. Styringsrenten ble da satt ned fra 1,75 til 1,5 prosent. Normalt betyr et kvart prosentpoeng lite for boligprisutviklingen. Men sentralbankens kommunikasjon om at ekstraordinær lav rente må ventes i lang tid fremover, kan ha bidratt til å skape en større optimisme blant boligkjøperne.

28 % av husholdningene har nå en gjeld som er tre ganger inntekten før skatt. Det er ikke sunt at gjeldsgraden fortsetter å stige. Med dagens ubalanse mellom tilbud og etterspørsel risikerer vi at den vil fortsette. Det mest alvorlige er at terskelen for førstegangskjøperne for å komme inn i markedet er altfor høy.

Det er bred enighet om at boligbyggingen må opp for å møte etterspørselen og dempe prisveksten. Derfor er det gledelig å se at boligbyggingen har tatt seg opp. Det ble i 2011 påbegynt ca 28 000 boliger i Norge, en vekst på 30 % fra 2010.

Men det er ca 10 000 boliger mindre enn behovet og langt under hva Norge har maktet tidligere. For vi har klart det før. På 1970-tallet ble det i gjennomsnitt årlig bygget over 40 000 boliger.

Et slikt tall bør ikke være uoppnåelig 40 år senere.

Rune Hansen
adm. direktør i Eiendomsmegler Vest

 

 Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor