Farge

 Grønn kraft

- Vestlandet kan bli den ledende region i Europa når det gjelder miljøvennlig energi, sier professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI.
Vestlandskonferansen i Bergen 9. oktober 2008 skal Iris Research og Torger Reve i fellesskap legge frem en rapport som beskriver hva som finnes av prosjekter og hva som skal til for å realisere det store potensialet landsdelen har på området. Den skal i tillegg skissere hva dette kan skape av næringsutvikling.

- Vestlandet har unike fortrinn innen miljøvennlig energi og kan spille en viktig rolle for at EU når målet om at 20 % av energien skal komme fra fornybare kilder i 2020. Skal potensialet utløses, trengs betydelige politiske grep, både nasjonalt og internasjonalt. Det er også avgjørende at de miljøvennlige prosjektene får økonomisk bærekraft slik at de tiltrekker nok kapital, sier Reve.

Norges fremste gründer innen miljøvennlig energi Alf Bjørseth, EUs ambassadør til Norge Percy Westerlund, leder i Stortingets energi- og miljøkomité Gunnar Kvassheim (V), stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp), statssekretær Geir Pollestad og leder i Natur og Ungdom Ingeborg Gjærum blir blant aktørene på konferansen.

Vestlandskonferansen arrangeres av Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Firda og Sunnmørsposten. Den holdes i år for niende gang.

- Vestlandskonferansen er et verksted for å drøfte landsdelens utvikling. Energi drøftes normalt i et klimaperspektiv, men for Vestlandet er det også viktig å få frem det store potensialet for næringsutvikling, sier banksjef Harald Queseth i Visjon Vest.

- Potensialet er stort innen både vind og bølger. Havenergi kan om 15-20 år stå for mange ganger Norges kraftproduksjon. Vestlandet er viktig innen produksjon av solceller. Landsdelen er ledende innen vannkraftproduksjon. Vestlandet er også sentral for utviklingen av renseteknologi for CO2, både for gasskraftverk og kullkraftverk, sier han.

I styringsgruppen for Vestlandskonferansen sitter sjefredaktørene Tom Hetland i Stavanger Aftenblad, Einar Hålien i Bergens Tidende, Jan Atle Stang i Firda, Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten og leder i Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet Visjon Vest Siren Sundland.

Kontakter
Professor Torger Reve tlf. 46 41 04 85
Banksjef Harald Queseth tlf. 92 65 89 00

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor