Farge

Sparebanken Vest har besluttet en renteøkning med inntil 0,25 %-poeng for bankens innlåns- og utlånsprodukter.
Laveste boliglånsrente utgjør etter dette 5,40 % nominelt. Den effektive renten på laveste boliglånstilbud vil bli 5,57 %, innenfor 60 prosent av forsvarlig verdi, for et boliglån på 2 000 000 kroner med løpetid på 20 år.

Renteøkningen har virkning for nye lån fra mandag 27. august 2007, mens renten på eksisterende lån og innskudd vil bli endret med virkning fra fredag 12. oktober 2007.

Renteendringen er besluttet med bakgrunn i Norges Banks renteøkning med 0,25 %-poeng den 15. august 2007, samt konkurransesituasjonen og utviklingen i pengemarkedsrenten.

Kundene vil bli tilskrevet om nye rentesatser.

Det tas forbehold om å endre beslutningen dersom det generelle rentenivået skulle endres før iverksettelse.

Mer informasjon:
Eventuelle spørsmål kan rettes til banksjef Rolf Grung
55 21 72 80 (909 37 621)

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor