Farge

God basisvirksomhet, tydelig resultatfremgang

Sparebanken Vest har et resultat før nedskrivninger og skatt på 219 millioner i andre kvartal 2009, 33 millioner høyere enn i andre kvartal i fjor.

- Det er gledelig å kunne konstatere at vår basisvirksomhet er god og at banken lykkes med implementering av vedtatt strategi, selv om markedsforholdene fremdeles må sies å være krevende, sier Stein Klakegg, administrerende direktør i Sparebanken Vest.

Tydelig resultatfremgang

Sparebanken Vest har tydelig resultatfremgang i andre kvartal. Fremgangen fra første kvartal er i all hovedsak knyttet til utviklingen i samlede driftsinntekter. Av økningen på 128 mkr forklarer rentenettoen 37 mkr og netto andre driftsinntekter 91 mkr. Rentenetto i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er i andre kvartal 1,70 % mot 1,53 % i første kvartal og 1,52 % i andre kvartal 2008.

Nytt sterkt kvartal for Eiendomsmegler Vest

- Eiendomsmegler Vest fikk sitt beste første halvårsresultat noensinne, og vi ser nå den positive effekten av de tiltak vi gjorde da markedet begynte å falle i 2008. Vi gleder oss over sterk resultatfremgang for Eiendomsmegler Vest i andre kvartal. Resultatene bidrar positivt til bankens utvikling i andre inntekter, sier Klakegg.

Fusjon etter nye lovregler

Den 26. juni vedtok styrende organer i Sparebanken Vest og Sauda Sparebank den første sparebankfusjonen etter nye lovregler. Sparebanken Vest har ventet på denne lovendringen som gjør det enklere for sparebanker å fusjonere, men samtidig beholde kapitalen lokalt.
Fusjonen er et positivt signal om at Sparebanken Vest oppfattes som en attraktiv strukturell partner for lokale sparebanker, og styrker bankens tilstedeværelse i Rogaland.

Sparebanken Vest er tilfredsstillende kapitalisert

Sparebanken Vest er tilfredsstillende kapitalisert, både absolutt og relativt til sammenlignbare banker i Norge. Banken innfrir interne soliditetsmål, mål som er satt høyere enn det regulatoriske minstekravet.
Statens Finansfond har startet behandlingen av Sparebanken Vests søknad, der banken søker om fondsobligasjon på 960 mkr for å ytterligere styrke kjernekapitaldekningen.  

Finansielle hovedtall 2. kvartal 2009: 

  • Bedret rentenetto på 1,70 (1,52) % 
  • Netto kostnadsført 71 (30) mkr i 2. kvartal knyttet til kredittspread fastrentegjeld/-utlån 
  • Netto tapsnedskrivninger 53 (21) mkr, 0,3 % p.a. av brutto utlån
  • Økt innskudds- og utlånsvolum 
  • Resultat før nedskrivninger og skatt 219 (186) mkr 
  • Resultat pr grunnfondsbevis 3,19 (2,99) kr 
  • Finansieringsgraden styrket 1. kvartal til 56,9 (52,8) %
  • Kapitaldekning Basel II 11,47 (13,10) %, hvorav 9,87 (11,31) % i kjernekapitaldekning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tall i parentes er for 2. kvartal 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Stein Klakegg, administrerende direktør, tlf. 911 01 500
Jan Erik Kjerpeseth, viseadministrerende direktør, tlf. 951 98 430
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør for Kapitalmarked, tlf. 950 60 034

Presentasjon

Banken vil legge frem regnskapet etter 2. kvartal 2009 torsdag 20. august kl.10.00 på arrangementet ”Hordaland på børs”, Raddison SAS Royal Hotel Bryggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor