Farge

Beste halvårsresultat i bankens historie

Sparebanken Vest oppnådde et resultat før skatt på 443 millioner i første halvår 2010, opp 247 millioner sammenlignet med første halvår i 2009. Resultat før skatt for andre kvartal 2010 er 237 millioner, en fremgang på 71 millioner fra første kvartal 2010.

- Første halvår markerer flere milepæler for Sparebanken Vest. Vi leverer tidenes beste regnskapsresultat  for et halvår og passerer samtidig 100 milliarder i forvaltningskapital, sier administrerende direktør Stein Klakegg.

Inntektsveksten for første halvår 2010 er på 165 millioner (18 %). Nominell rentenetto opprettholdes og banken har økt  inntjening fra finansielle instrumenter. Det resultatføres engangseffekt på fusjonen mellom Nordito AS og PBS Holding med 105 millioner. Tilknyttede selskaper innen forsikring, verdipapirhandel og boligkreditt viser god markedsmessig utvikling i kvartalet.

- Vi har gjennom de siste fem årene jobbet hardt med strategisk forretningsutvikling som i andre kvartal fortsetter sin positive utvikling. Frende Skade har passert 500 millioner i premiebestand og Frende Liv leverer et positivt resultatbidrag for første halvår. Dette er klart foran fastsatte delmål, forteller Klakegg.

Andre kvartal var preget av høy aktivitet i kapitalmarkedet for Sparebanken Vest. Det ble gjennomført en rettet emisjon av til sammen 618 millioner i egenkapitalbevis og egenkapitalbeviseieres andel av bankens egenkapital har økt fra 9,5 % til 19,7 %. En av målsetningene for banken var å øke likviditeten i egenkapitalbeviset (SVEG). Dette er oppnådd, og gjennomsnittlig daglig omsetning i egenkapitalbeviset er mer enn doblet fra første kvartal til andre kvartal.

Fondsobligasjonsemisjon på 400 millioner er gjennomført og 960 millioner i fondsobligasjoner fra Statens finansfond er tilbakebetalt.

Kontaktpersoner

Stein Klakegg, administrerende direktør, tel:  91 10 15 00
Benedicte Schilbred Fasmer, direktør Kapitalmarked, tel:  95 06 00 34

Presentasjon

Banken vil legge frem regnskapet etter 2. kvartal 2010 torsdag 19. august kl. 14.30 under arrangementet ”Hordaland på børs” på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen i Bergen.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor