Farge

Utflating av boligprisveksten – stor usikkerhet foran 2012

Boligprisene har steget med 8,5 prosent de siste tolv månedene, viser eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk.

Prisveksten på 8,5 prosent fordeler seg forskjellig på de ulike boligtyper. Eneboliger har steget med 5,7 prosent fra november 2010 til november 2011, delte boliger (rekkehus og tomannsboliger mm) med 7,1 prosent og leiligheter med 9,6 prosent. Den gjennomsnittlige prisveksten har vært sterkest i Stavanger, Sandnes, deler av Trondheim og i Drammen, med 12 prosent. Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen kommer høyt på listen, med en prisvekst på 11 prosent. Blant områdene med svakest prisoppgang er Hordaland utenom Bergen, der prisene steg med 5 prosent fra november 2010 til november 2011.

- Det meste av prisstigningen de siste tolv månedene er kommet etter en unormelt sterk oppgang - på 8 prosent - i årets første kvartal. I forrige måned var prisutviklingen tilnærmet flat. Vi har altså sett en utflating av prisveksten. November er vanligvis en måned med svak prisøkning. Men korrigert for sesongvariasjoner viser novembertallene i år en svak prisoppgang, noe som forteller at det fortsatt er en underliggende vekst i markedet.

Aktiviteten er meget høy. Aldri før er det blitt solgt flere bruktboliger i Norge enn i 2011. I årets elleve første måneder ble det omsatt 78 908 boliger her i landet.

Hvordan vil boligprisene utvikle seg i 2012? En kvalifisert oppfatning om det må ta utgangspunkt i mange forhold. Tallene som viser underliggende prisvekst og høy omsetning, trekker i retning av fortsatt prisoppgang. Det samme gjør den store etterspørselen. Men norsk økonomi, og norske boligpriser, er ikke løsrevet fra finansuroen i verden. Det tenner en varsellampe når NHOs kvartalsvise undersøkelser blant medlemsbedriftene viser gradvis svekkede forventninger og lav investeringsvilje.

Det er ingen gitt å komme med et presist anslag på prisveksten i lys av disse høyst ulike faktorene. Skal vi forsøke en spådom, vil vi anta en prisvekst på 4-6 prosent for 2012. Det forutsetter at vi ikke får vesentlig økning i arbeidsledigheten og at den internasjonale finanskrisen ikke slår ut i Norge gjennom bråstopp i bankenes utlån, slik det skjedde i 2008.
Men knapt noen gang før har en spådom om prisutviklingen fra vår side vært beheftet med så stor usikkerhet.

Adm. direktør Rune Hansen
Eiendomsmegler Vest


 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor