Farge

Nye krav slår hardt ut for leilighetskjøpere

Fra 1.12.2011 innførte Finanstilsynet krav til bankene om at lånekunder må ha 15 % egenkapital ved boligkjøp. Begrunnelsen er den sterke veksten i boligprisene.

Bestemmelsen vil ha størst betydning for de som skal kjøpe seg leilighet de kommende tre månedene, mener eiendomsmeglerne. Det går frem av en spørreundersøkelse gjort blant 500 meglere tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund. For rekkehus- og eneboligmarkedet har kravet mindre betydning.

- Kravet fra Finanstilsynet rammer usosialt og slår hardest ut for førstegangskjøperne som dermed ikke kommer inn i boligmarkedet, sier styreformann i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian Vammervold Dreyer.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har i møter med Finanstilsynet og i andre sammenhenger gitt uttrykk for misnøye med innskjerpingen. FNO mener at bankene selv er de beste og nærmeste til å kredittvurdere sine kunder. Betjeningsevne er i så måte viktigst. Sikkerhet er andrelinjeforsvaret. Selv under bankkrisen og boligprisfallet tidlig på 1990-tallet var boliglånstapene små. Bankene har gjort – og gjør fortsatt – et godt kreditthåndverk, har FNO påpekt.

Når boligkjøpere nå normalt må stille med minst 15 prosent egenkapital kan dette føre til at foreldre og annen familie i større grad vil stille opp med penger. Men ikke alle er så heldige at de har denne pengekanalen. De blir dermed avskåret fra å kjøpe egen bolig, selv om gjeldsbetjeningsevnen er god nok, påpeker organisasjonen.

Det er ikke bare unge som vil tape. Selvaag-direktør Baard Schumann mener innvandrere vil lide under de nye reglene. 70 prosent av de som flytter til Oslo nå, kommer fra andre land. Mange av dem er fra land med lav kjøpekraft og dermed har de hatt liten mulighet til å skaffe seg egenkapital, sier han til Dagens Næringsliv. Forbrukerøkomom Christine Warløe i Nordea viser i samme avis til eksempler på høyt utdannede utlendinger i Norge som har godt betalte jobber og inntekt til å betjene et boliglån. Men som dessverre ikke har fått spart seg opp nok egenkapital til å få lån.

Den bærende idé i norsk boligpolitikk er at folk skal stimuleres til å eie sin egen bolig. Skattesystemet er konstruert slik at det er fordelaktig å eie fremfor å leie. Det er positivt at myndighetene vil bremse prisutviklingen i boligmarkedet. Men i dette tilfellet ser virkemiddelet ut til å slå så skjevt ut at det bør vurderes på nytt.


Adm. direktør Rune Hansen
Eiendomsmegler Vest

 

 

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor