Farge

Rekordmange ville høre om regional utvikling

Hele 608 deltakere var samlet i Idrettshallen på Mongstad 7. september 2011 for å overvære Næringskonferansen 2011 i regi av Nordhordland Handverk og Industrilag (NHIL) hvor Sparebanken Vest er en av flere sentrale bidragsytere.
Svein M. Nordvik, daglig leder i Nordhordland Handverk og Industrilag (NHIL)

Daglig leder Svein M. Nordvik i NHIL
kan glede seg over rekord i antall
deltakere til Mongstadkonferansen 2011.
Foto: Sparebanken Vest

- Det er med stor glede vi registrer at årets tema har slått så godt an. For dette antallet er ny rekord, sa daglig leder i NHIL, Svein M. Nordvik. Mongstadkonferansen arrangeres annet hvert år en uke før valgdagen og det er gratis deltakeravgift for tilhørerne.

- Det kan vi ha fordi vi har mange gode bidragsytere. Vi vil derfor rette en spesielt stor takk til dem, sa Nordvik. Han innledet konferansen med å vektlegge hvor viktig det er at ulike næringer, etater, forskningsinstitusjoner og bedrifter samarbeider for å utvikle Nordhordland og regionen videre.

Hovedtemaet for konferansen i år er hvordan man skal få til regional utvikling i distriktet. Til å snakke om dette deltok blant annet stortingsrepresentanter og politikere, forskningsinstitusjoner, offentlige etater og representanter fra næringslivet.

Bergen har sovet i timen
Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI snakket om hvordan man kan gjøre Bergensregionen attraktiv for kunnskapsbasert næringsliv. Han kom med konkrete tiltak for hvordan regionen kan bli enda flinkere til å utnytte sine tre dominerende internasjonale næringsklynger; energi, maritim og sjømat.

- Bergen har sovet for lenge, sa Reve. Ifølge Reve mangler det noen næringsklynger i Bergensregionen, som per i dag har større fotfeste i Oslo og Østlandet.

– Kapital og finans er Bergen for dårlig på. Det finnes, men den er litt skjult. Det er også for lav andel av kunnskapsbaserte tjenester og IKT, som for eksempel konsulenter. Og det er videre for lite forskningsbasert næringsliv, lød det fra Reve.

- Tenk deg måten vi bruker høyskoler og universiteter på. Hvilken rolle kunne ikke Universitetet i Bergen har spilt inn mot fiskeri og oppdrettsnæringen? spurte Reve som mener at det er for dårlig kobling mellom forskningsinstitusjoner og lokalt næringsliv i dag.

- Jeg tror ikke på å ta industrien tilbake til Oslo, men jeg har veldig tro på å få kunnskapen over hit, sa Reve.

Bekymret for kronekursen
En annen foredragsholder var direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri og han hadde et råd til komme med til hordalendingene:

- Prøv å bli enda bedre på det dere er rågode på allerede, sa Sunde. – For det er ingen tvil om at det er enklere å bygge opp og videreutvikle næringer man allerede har, fortsatte han og henviste til olje- og gass industrien. - Den kommer til å være en drivkraft i lang, lang tid fremover, sa han. – Og få gjerne tak i mer industri. Det gir ringvirkninger.
Et tema som også opptok lederen for Norsk Industri var dagens sterke kronekurs.

- Styrkingen av kronekursen vi har sett i det siste er farlig, påpekte Sunde. - Vi har nå en kronekurs som vi mener ikke er bærekraftig over tid, sa Sunde. Han sammenlignet valutasituasjonen til den sveitsiske franc’en med den norske kronen.

- Tenk hva som ville skjedd dersom dette skjedde her hjemme. Hvis kronen styrker seg med 25 prosent slik sveitsiske franc har gjort. Da er det bare til å si ’bye-bye’ til norsk eksport, sa Sunde.

Konferansen inneholdt også presentasjon av en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant unge i Nordhordland tidligere i år. Den undersøkelsen kartla hvorfor yngre mennesker velger den utdannelsen de gjør, og hvilke forventninger de har til å få arbeid i regionen etter endt studie.

UiB åpner kontor på Mongstad
En gledelig nyhet ble også offentliggjort under konferansen. Uten å være annonsert i forkant entret to representanter fra Universitetet i Bergen scenen og fortalte at fra og med i dag vil universitetet være representert og ha et eget kontor på Mongstad.

- Grunnen er at vi vil ta del i kunnskapsutviklingen i regionen. Der hvor våre studenter skal, der må vi også være, sa dekan Dag Rune Olsen fra Matematisk Naturfaglig fakultet ved UiB. – Vi vurderer å kalle kontoret UiBs ”Mongstad-base”, for det skal være vår base i denne regionen for forskning, utdanning og utvikling, sa Olsen.

Matnyttig konferanse for dominerende næringer på Vestlandet
Sparebanken Vest har som målsetting å være en drivkraft til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet og har bidratt med 100.000 kroner samt faglige innspill til konferansen.

- Jeg tror at med så mange internasjonalt orienterte bedrifter som eksisterer i Hordaland, er dagens konferanse en svært god anledning til å høre mer om hvordan regionen som en felles enhet kan stå sterkere sammen, sa sjeføkonom Hallgeir Isdahl i Sparebanken Vest.

- Hva trenger vi for å bygge og utvikle regionen videre, og samtidig skape allsidighet og omstillingsevne slik at Vestlandet kan stå bedre rustet mot internasjonal finansiell uro, sa Isdahl.

Han avrundet konferansen med å dele med forsamlingen sine betraktninger om finansuroens betydning for regionen. I hans innlegg påpekte han at all strategi handler om forvaltning av fortrinn.

- Og en god strategi må være basert på analyse og kunnskap og ikke på mytologi og ønsketenkning, slo Isdahl fast.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor