Farge

Styret i Sparebanken Vest har i dag vedtatt å søke Statens Finansfond (SFF) om kjernekapital på 960 mill kr i form av fondsobligasjon.

Søknaden er begrunnet ut fra økte markedskrav til soliditet og et ønske om å opprettholde normal utlånskapasitet til næringsliv og husholdninger – og derigjennom opprettholde bankens markedsposisjon/konkurransedyktighet.

Banken er i dag tilfredsstillende kapitalisert, og har en kapitaldekning som er godt over bankens egne soliditetsmål og regulatoriske krav. Status pr. 310309 rapportert etter overgangsordningen er som følger:

  Kapitalmål Rapportert
Kjernekapitaldekning 

7,0%

8,5%

Kapitaldekning 

10,0%

10,2%


Nedenfor følger en oversikt over bankens rating. Ratingen fra Fitch ble bekreftet i en ratingrapport så sent som 2. juli 2009.

Ratingbyrå  Fitch Ratings Moody’s
Langsiktig utstederrating

A-

A1

Outlook

Stable

Stable


Av Sparebanken Vests kjernekapitaldekning på 8,5% utgjør hybridkapital 0,8% prosentpoeng eller 9,9% prosent av kjernekapitalen. Med utgangspunkt i eksisterende finansieringsstruktur med en meget lav andel hybridkapital, er det således hensiktsmessig å søke om kjernekapital med fondsobligasjon som instrument. Dette vil øke kjernekapitaldekningen med 2 prosentpoeng.

Forslag til avtale med Statens Finansfond vil bli fremmet for representantskapet når endelige vilkår er klare, og forhandlinger er gjennomført.

Bergen 7. juli 2007

Kontaktpersoner:
Stein Klakegg, Administrerende Direktør, mob. +47 911 01 500
Benedicte Schilbred Fasmer, Direktør divisjon Kapitalmarked, mob. +47 950 60 034

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor