Farge

Søknad om fondsobligasjon fra Statens Finansfond

Styret i Sparebanken Vest vedtok 7.juli å søke Statens Finansfond (SFF) om kjernekapital på 960 mill kr i form av fondsobligasjon.
Stein Klakegg- Søknaden er begrunnet ut fra økte markedskrav til soliditet og et ønske om å opprettholde normal utlånskapasitet til næringsliv og husholdninger – og derigjennom opprettholde bankens markedsposisjon og konkurransedyktighet, sier adm.direktør Stein Klakegg. Han legger til at det ikke nødvendigvis vil bli lettere og få lån i Sparebanken Vest. Vi må fortsatt ha en sunn kredittvurdering og en sunn utlånspolitikk, sier han.

- Banken er i dag tilfredsstillende kapitalisert, og har en kapitaldekning som er godt over bankens egne soliditetsmål og regulatoriske krav. I tillegg er banken ratet A1 hos Moody’s og A- hos Fitch.
I forhold til andre banker på vår størrelse både i Norge og utlandet er vi godt kapitalisert, avslutter Stein Klakegg.

Til Børsmelding

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor