Farge

Sparebanken Vest har besluttet en renteøkning med inntil 0,25 % for bankens hovedprodukter på utlån og inntil 0,30 % på bankens hovedprodukter på innskudd.
På høyrentekonto vil innskuddsrenten for bankens fordelskunder være 6,05 % for innskudd på kr. 250.000,- mens innskuddsrenten på BSU-konto blir 6,80 %.

Laveste boliglånsrente utgjør etter dette 6,95 % p.a. nominelt. Den effektive renten på laveste boliglånstilbud vil bli 7,21 %, innenfor 60 prosent av forsvarlig verdi, for et boliglån på 2.000.000 kroner med løpetid på 20 år, inkl. etablerings, termin- og depotgebyr.

Renteøkningen har virkning for nye lån fra 7. juli 2008, mens renten på eksisterende lån og innskudd vil bli endret med virkning fra 25. august 2008.

Renteendringen gjøres med bakgrunn i økt pengemarkedsrente som betyr at det å skaffe penger i markedet er blitt dyrere. Dette betyr høyere innskudds- og utlånsrente for kundene.

Kundene vil bli tilskrevet om nye rentesatser.

Mer informasjon:
Fullstendige betingelser finnes under ”priser og betingelser”. Eventuelle spørsmål kan rettes til direktør for Informasjon og Samfunnskontakt, Jørn Lekve 55 21 74 37 (952 65 973)

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor