Farge

Arbeidet med etablering av to nye forsikringsselskap med hovedkontor i Bergen er i full gang.
Bak selskapene står sparebankene; Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst og Helgeland Sparebank. Etableringen forventes å ville bidra med 100 nye arbeidsplasser når selskapene er i full drift.

- Det har vært meget viktig å få på plass lederne i selskapene. Det har vært stor interesse for stillingene, og vi er svært fornøyd med å ha fått dyktige og erfarne folk med på laget, sier administrerende direktør Bjørn Olafsson i livselskapet og administrerende direktør Bjørn Thømt i skadeselskapet, som i dag kan presentere sine nye kolleger.

Livselskapet

Henning Hauso (44) er ansatt som salgsdirektør.
Hauso er advokat med tilleggsutdannelse innen ledelse og or-ganisasjon. Henning Hauso kommer fra stilling som leder for oppgjørsfunksjonen i Vital Forsikring ASA der han har vært an-satt siden 1993.

Elin Sture Næss (42) er ansatt som driftsdirektør.
Næss ommer fra stilling i Vital Forsikring ASA som seksjons-direktør i offentlig marked. Hun er utdannet fra Forsikringsaka-demiet/BI, og har i tillegg utdannelse innen ledelse- og organi-sasjonsutvikling. Hun har siden 1986 vært ansatt i Vital og har erfaring fra både kunde- og driftssiden.

Trude Husevåg (33) er ansatt som økonomi- og finansdirektør.
Husevåg kommer fra stillingen som finanssjef i konsulentsel-skapet Argentum og har sin utdanning fra Norges Handelshøy-skole og University of Manchester. Hun har tidligere jobbet i PricewaterhousCoopers og har erfaring fra både revisjon og konsulentvirksomhet.


Skadeselskapet

Vegar Styve (37) er ansatt som skadedirektør.
Styve kommer fra Vesta Forsikring der han har vært ansatt siden 1997 i ulike stil-linger. Siden 2000 har han vært direktør for Vesta sitt hovedskadesenter. Han er utdannet Cand. Polit i administra-sjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Rita Myklebust (44) er ansatt som produktdirektør.
Myklebust kommer fra stillingen som rådgiver for seksjon for organisasjons- og lederutvikling i Helse Bergen, og har sin utdanning fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere jobbet i Vesta Forsikring som intern revisjonssjef og analysesjef.

Anne Vikne Hellevang (38) er ansatt som salgs- og markedsdirektør.
Hellevang kommer fra stillingen som direktør for Willis AS, avde-ling Bergen som er et internasjonalt selskap innen forsikrings-megling. Hun har tidligere vært mange år i ulike avdelinger i Vesta Forsikring. Anne Vikne Hellevang er utdannet ved Handelshøyskolen BI Bergen.

Eivind Norderud (45) er ansatt som stabsdirektør.
Norderud har inntil nå vært partner i konsulentselskapet Prosess Partner. Eivind Norderud har tidligere vært regions-direktør i Cap Gemini Bergen og økonomisjef i Vesta.

Ole Tom Pettersen (47) er ansatt som IT direktør i begge selskapene.
Pettersen kommer fra SkandiaBanken der han har vært IT-sjef med ansvar for all IT for virksomheten i banken på nordisk basis. Han er siviløkonom med spesialisering innenfor EDB, organisa-sjon og ledelse.

Kontaktpersoner:
Bjørn Thømt, adm.dir. skadeselskap 913 23 467
Bjørn Olafsson adm.dir. livselskap 901 26 409


Fakta om eierne bak etableringene:

Sparebanken Vest: (www.spv.no) Forvaltningskapital 60 milliar-der kroner, 750 medarbeidere i konsernet, 57 salgskontorer. Hovedkontor i Bergen.

Fana Sparebank: (www.fanasparebank.no)  Forvaltningskapital 10,1 milliarder kroner, 140 medarbeidere i konsernet, 6 salgs-kontorer. Hovedkontor på Nesttun, Bergen.

Sparebanken Øst: (www.oest.no)  Forvaltingskapital 21,3 milliar-der kroner, 260 medarbeidere i konsernet, 23 salgskontorer. Hovedkontor i Drammen.

Helgeland Sparebank: (www.hsb.no.)  Forvaltningskapital 12,7 milliarder kroner, 190 medarbeidere, 16 salgskontorer. Forretningsadresse i Mo i Rana.

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor