Farge

Kultur som konkurransefaktor er tema på Vestlandskonferansen 2007, som finner sted i Stavanger 29. og 30. oktober.
Konferansen arrangeres av Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Firda og Sunnmørsposten.

- Kunst, kultur og opplevelse har fått en økende plass i vårt for-brukssamfunn. Kultursponsing er i vekst. Byer og tettsteder sat-ser på kunst og kultur for å gjøre seg attraktive. Turistene etter-spør ikke bare natur og tradisjoner, men vil oppleve moderne kultur. Vi vil belyse hvordan kultur kan være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling både i byer og på mindre steder, sier banksjef Harald Queseth i Sparebanken Vests allmennyt-tige virksomhet, Visjon Vest.

Kultur som attraksjon og verdiskaper
På konferansen skal den svenske professor Göran Cars innlede om kultur som attraksjon og verdiskaper. Investoren Christian Bjelland, som er kjent for sin kunstinteresse, skal snakke om kunst og verdiskaping. Kulturbyåret i Stavanger i 2008 vies opp-merksomhet. Det blir presentert flere eksempler på kulturens betydning, blant annet i Lund, Stavanger, Odda, Bergen, Nordfjord og Ålesund. Blant aktørene som skal opptre er Susanne Sundfør, Per Inge Torkelsen og Are Kalvø.

Vestlandsk samarbeid i 2020?
Det andre temaet på Vestlandskonferansen er regionalt sam-arbeid på Vestlandet. Partner i konsulentselskapet Berrefjord & Thomassen, Ole Berrefjord, skal trekke opp scenarier for vest-landsk samarbeid i 2020. Det blir også debatt med stortings-representanter og nyvalgte lokalpolitikere. Det var store ambisjo-ner for en vestlandsregion, men utsiktene til samling av fylkene i landsdelen er blitt svekket det siste året. På konferansen reises spørsmålet om det ikke bare er statsmakten sentralt som vinner på denne typen splittelse på Vestlandet.

Avisenes rolle
Men selv om den politiske splittelsen på Vestlandet tilsynelat-ende er blitt større, samarbeider de ledende avisene i hvert av de fire fylkene om Vestlandskonferansen. - Vi ønsker gjennom vår deltakelse som arrangør av konferansen å synliggjøre at avisene er opptatt av viktige utviklingstrekk og debatter på Vestlandet, sier sjefredaktørene Tom Hetland i Stavanger Aftenblad, Einar Hålien i Bergens Tidende, Jan Atle Stang i Firda og Harald H. Rise i Sunnmørsposten.

Kontaktpersoner:
Ansvarlig redaktør Tom Hetland, Stavanger Aftenblad
tlf. 91 18 74 78
Ansvarlig redaktør Einar Hålien, Bergens Tidende
tlf. 90 78 78 61
Ansvarlig redaktør Jan Atle Stang, Firda
tlf. 90 57 64 19
Ansvarlig redaktør Harald H. Rise, Sunnmørsposten
tlf. 92 68 55 28
Banksjef Harald Queseth, Sparebanken Vest
tlf. 92 65 89 00

Avtal møte

Møt oss på telefon eller i banken

Avtal møte

Ring eller chat

Tlf 915 05555. Man-søn 07-23

Logg inn og chat

Skriv til oss

Vi svarer normalt innen 2 dager

Send e-post

Våre kontorer

Velkommen innom

Finn ditt kontor